อยากเรียนภาษาบาลีต้องเริ่มที่ไหนครับ
 
kaewin
วันที่  19 ม.ค. 2553
หัวข้อหมายเลข  15187
อ่าน  3,401
อยากเรียนครับแต่ต้องเริ่มจากหนังสือเล่มไหน หรือเรียนที่ไหนครับ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 20 ม.ค. 2553 08:18 น.

ภาษาบาลีเริ่มต้นที่การเรียนไวยากรณ์ คือ หลักภาษา ระเบียบแบบแผนที่ท่าน

วางไว้  หนังสือเล่มไหนก็ได้ แต่ถ้าจะให้ละเอียด ควรศึกษาไวยากรณ์บาลีใหญ่ 

เรียนตามสำนักเรียนที่เขาสอนกัน  ที่ไหนก็ได้  ที่สำคัญ คือ ศึกษาเพื่ออะไร...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 20 ม.ค. 2553 18:01 น.

            ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น  การศึกษาภาษาบาลี     ตามวัดต่าง ๆ  (ที่เป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรม)  ส่วนมากจะเปิดในช่วงเดือนพฤษภาคม  เป็นต้นไป  แต่เนื่องจากว่า การเรียนภาษาบาลี    เป็นการเรียนที่ต้องใช้เวลา  และ  ยากพอสมควร     (แต่ถึงอย่างไรก็ตาม    การเข้าใจพระธรรม ยากยิ่งกว่านั้นอีกมา)    ผู้ที่มีอัธยาศัยในการเรียน ในการศึกษาก็สามารถที่จะศึกษาได้แต่ถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวแล้ว  ชีวิตในภพนี้ชาตินี้  เหลือไม่มากแล้วจริง ๆ  ควรที่จะมีเวลาให้กับการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม  อบรมเจริญปัญญาในชีวิตประจำวัน ให้มากเพื่อประโยชน์คือความเข้าใจถูก  เห็นถูกในสภาพธรรมตามความเป็นจริง และความเข้าใจพระธรรมนี้สะสมอยู่ในจิตทุกขณะไม่สูญหายไปไหน  และจะเป็นที่พึ่งในชีวิตได้อย่างแท้จริง ครับ                            ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 ม.ค. 2553 19:48 น.

ศึกษาสิ่งที่มีจริงในขณะนี้สำคัญกว่า   เพราะความเข้าใจธรรมะไม่สูญหายไปไหน 

สะสมปัญญาไว้ในชาติต่อ  ๆ  ดีกว่า    ส่วนภาษาบาลี    ตายแล้วเกิดใหม่ก็ลืมค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
รากไม้
วันที่ 21 ม.ค. 2553 00:36 น.

ขออนุโมทนา ในความตั้งใจครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
dhammanath
วันที่ 14 ก.ค. 2553 15:30 น.

โดยความเห็นส่วนตัว ควรเริ่มที่สิ่งที่ง่ายที่สุด คือนามก่อน เอาแค่ให้เข้าใจการแจกศัพท์

ทั้ง ๓ ลิงค์ก่อน ส่วนใดที่ยากเก็บไว้ทีหลัง แค่ตัวอย่าง ๑๓ คำให้แม่น ไม่ยากเกินไป ทำ

ความเข้าใจได้ครับ ไม่แนะนำให้เรียนบาลีที่ยากๆ ก่อน

      ขออนุโมทนา ในกุศลจิตครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
pap2498
วันที่ 17 ส.ค. 2556 13:27 น.

ชอบศึกษาภาษาบาลี แต่ยากนัก

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ