สัปปายะ หมายถึงอย่างไร
 
ที่พึ่งที่ระลึก
วันที่  5 ม.ค. 2553
หัวข้อหมายเลข  14996
อ่าน  13,407
เรียนถามท่านวิทยากรและท่านผู้รู้ คำว่า สัปปายะ หมายถึงอย่างไร
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 6 ม.ค. 2553 08:11 น.

สัปปายะ หมายถึง สบาย สิ่งที่เป็นที่สบาย เรียกว่า สัปปายะ  สัปปายะที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกมีหลายนัย  ส่วนใหญ่มุ่งถึงปัจจัยภายนอก เช่น อาหารเป็นที่สบายแก่ร่างกาย  เรียกว่า โภชนะสัปปายะ อากาศ เป็นที่สบาย เรียกว่า อุตุสัปปายะ และนอกจากนั้นก็ยังมี บุคคล ธัมมะ เป็นต้น ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่
อุตุ ปุคคล โภชนะ สัปปายะ 
ข้อปฏิบัติอันเป็นที่สบายแก่การเพิกถอนสิ่งทั้งปวง [ปฐมสัปปายสูตร]
ข้อปฏิบัติอันเป็นที่สบายแก่การเพิกถอนสิ่งทั้งปวง [ทุติยสัปปายสูตร] 
 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ที่พึ่งที่ระลึก
วันที่ 6 ม.ค. 2553 11:29 น.

ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
phawinee
วันที่ 31 ส.ค. 2556 09:16 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาธรรมค่ะ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ