Loading...
 14908   เหตุแห่งการเกิดเป็นพระยานาค [นาคราชชื่อเอรกปัตตะ]
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 29 ธ.ค. 2552 09:02 น.
อ่าน 4,130
 
 

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 323

                                อาบัติเล็กน้อยไม่แสดงเสียก่อนให้โทษ

         ทราบว่า        ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าในกาลก่อนพระยานาค

นั้นเป็นภิกษุหนุ่ม       ขึ้นเรือไปในแม่น้ำคงคา    ยึดใบตะไคร้น้ำกอหนึ่ง     เมื่อเรือแม้

เเล่นไปโดยเร็ว,  ก็ไม่ปล่อย.      ใบตะไคร้น้ำขาดไปแล้ว.ภิกษุหนุ่มนั้นไม่แสดงอาบัติ  

ด้วยคิดเสียว่า  " นี้เป็นโทษเพียงเล็กน้อย "  แม้ทำสมณธรรมในป่าสิ้น ๒ หมื่นปี    ใน

กาลมรณภาพ       เป็นประดุจใบตะไคร้น้ำผูกคอ  แม้อยากจะแสดงอาบัติ   เมื่อไม่เห็น

ภิกษุอื่น  ก็เกิดความเดือดร้อนขึ้นว่า   " เรามีศีลไม่บริสุทธิ์ "   จุติจากอัตภาพนั้นแล้ว   

บังเกิดเป็นพระยานาค   ร่างกายประมาทเท่าเรือโกลน.  เขาได้มีชื่อว่า  " เอรกปัตตะ "  

นั่นแล.   ในขณะที่เกิดแล้วนั่นเอง   พระยานาคนั้นแลดูอัตภาพแล้ว    ได้มีความเดือด

ร้อนว่า " เราทำสมณธรรมตลอดกาลชื่อมีประมาณเท่านี้   เป็นผู้บังเกิดในที่มีกบเป็น

อาหาร  ในกำเนิดแห่งอเหตุกสัตว์."

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
Nongnuch
วันที่ 8 มี.ค. 2556 20:17 น.
 

Adumotana ka

 
  แสดงความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่

Back to Top