รักษาสรณคมน์ให้บริบูณ์
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  24 พ.ย. 2552
หัวข้อหมายเลข  14331
อ่าน  1,127


   พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติแล้วในโลก    บัดนี้  พระพุทธศาสนากำลังรุ่งเรือง  สัตว์ผู้

ใคร่บุญ     อาจรื้อถอนตนขึ้นได้   เราจะรับสรณะ ๓  แล้วจะรักษาให้บริบูรณ์    ด้วย

กุศลกรรมที่ได้กระทำแล้วนั้น    เราจะพ้นทุคติได้

   เราได้เข้าไปท่านพระสมณะชื่อนิสภะ อัครสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วรับสรณคมน์    

ในครั้งนั้นเรามีอายุได้แสนปี    ได้รักษาสรณคมน์ให้บริบูณ์ตลอดเวลาเท่านั้น   เมื่อ

กาลที่สุดล่วงไป    เราได้ระลึกถึงสรณคมน์  ด้วยกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้วนั้น   เรา

ได้ไปสู่ภพดาวดึงส์    
 

    เรียนถามท่านอาจารย์วิทยากรว่า       สรณคมน์  หมายความว่าอย่างไรค่ะ   และ   

 ได้รักษาสรณคมน์ให้บริบูณ์ตลอดเวลาเท่านั้น   รักษาอย่างไรค่ะ

ขออนุโมทนาค่ะ  

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 25 พ.ย. 2552 08:23 น.

คำว่า  สรณคมน์ ในที่นี้หมายความถึง พระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อันเป็นที่พึ่งที่ระลึก    ส่วนการ รักษาสรณคมน์ให้บริบูณ์ หมายถึงการศึกษา และประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน ไม่เข้าถึงศาสดาอื่น... ขอเชิญคลิกอ่านความหมายเพิ่มเติมที่   

                                           โดยอาการมีพระรัตนตรัยนั้นเป็นเบื้องหน้า                                             การถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 25 พ.ย. 2552 17:01 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ups
วันที่ 26 พ.ย. 2552 18:08 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 26 พ.ย. 2552 20:43 น.

คำว่าสรณคมน์    มีพระพุทธ   พระธรรม   พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง     ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งค่ะ

เช่น  มีพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  เป็นทีพึ่ง  แม้กล่าวครั้งที่  1    แม้กล่าวครั้งที่ 2 

แม้กล่าวครั้งที่ 3   ก็ตั้งใจแน่วแน่   มั่นคงในพระรัตนตรัย   ทุกภพทุกชาติที่เกิดมาค่ะ   

 

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ