บุญกิริยาวัตถุ 10
 
วิริยะ
วันที่  25 ส.ค. 2552
หัวข้อหมายเลข  13336
อ่าน  3,187

เรียนท่านผู้รู้

รบกวนขอรายละเอียดของบุญกิริยาวัตถุ 10 หรือขอลิงค์เพื่อให้ศึกษาหน่อยค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 25 ส.ค. 2552 08:28 น.
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วิริยะ
วันที่ 25 ส.ค. 2552 08:53 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
วิริยะ
วันที่ 25 ส.ค. 2552 11:35 น.

เรียนความเห็นที่ 1

บุญกิริยาวัตถุ 10 ในข้อสุดท้าย ทิฏฐุชุกรรม มีความหมายกว้างแค่ไหนคะ

ขอบพระคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
prachern.s
วันที่ 25 ส.ค. 2552 15:42 น.
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วิริยะ
วันที่ 25 ส.ค. 2552 16:31 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
วิริยะ
วันที่ 25 ส.ค. 2552 17:14 น.

เรียนความเห็นที่ 1

บุญกิริยาวัตถุ 10 ก็มีเป็นปกติในคนทั่วๆไป เพียงแต่ว่า ถ้าขาดข้อทิฏฐุชุกรรม ก็จะทำให้บุญกิริยาวัตถุ ข้ออื่นๆ ไม่บริสุทธิ์สมบูรณ์ ใช่หรือไม่ และบุญกิริยาวัตถุ 10 ก็มีต่างระดับกันไปในแต่ละบุคคล ใช่หรือไม่คะ

ขอบพระคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ups
วันที่ 25 ส.ค. 2552 18:42 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
prachern.s
วันที่ 26 ส.ค. 2552 07:56 น.
อ้างอิงจาก : หัวข้อ 13336 ความคิดเห็นที่ 6 โดย วิริยะ

เรียนความเห็นที่ 1

บุญกิริยาวัตถุ 10 ก็มีเป็นปกติในคนทั่วๆไป เพียงแต่ว่า ถ้าขาดข้อทิฏฐุชุกรรม ก็จะทำให้บุญกิริยาวัตถุ ข้ออื่นๆ ไม่บริสุทธิ์สมบูรณ์ ใช่หรือไม่ และบุญกิริยาวัตถุ 10 ก็มีต่างระดับกันไปในแต่ละบุคคล ใช่หรือไม่คะ

ขอบพระคุณค่ะ


ใช่ครับ และมีระดับต่างกันตามการสะสม..

 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
วิริยะ
วันที่ 26 ส.ค. 2552 08:11 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Pongpat
วันที่ 27 ส.ค. 2552 00:54 น.

ผมกำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันครับ

บุญญกิริยาวัตถุ ทั้ง 10ข้อนี้

ถ้าเป็นไปเพื่อพระนิพพาน คือ เพื่อการขัดเกลา ละคลาย

  ก็จะเป็นกุศลที่เป็นบารมี เป็นกำลังของสติปัฏฐานให้รอดถึงฝั่ง

ทำลิงค์เพิ่มเติมดังนี้ครับเพื่อความสะดวก มีเยอะมาก ต้องแบ่งโพสหลายตอน

รวมลิงค์ - ทานมัย

ทานกับจาคะ

ทานให้ผลมากน้อยขึ้นอยู่กับอะไร 1

ทานให้ผลมากน้อยขึ้นอยู่กับอะไร 2

ทานที่มีผลมาก รุ่งเรืองมาก แผ่ไพศาลมาก

ธรรมทาน ที่ถูกต้อง

ย่อมให้ทานแม้น้อย เขาก็มีสุขในโลกหน้า

การช่วยเหลือกับการให้ทาน

หากผู้ใดรู้ซึ้งในผลของทาน  ผู้นั้นย่อมไม่บริโภคก่อนให้ทานเลย

ความแตกต่างของทาน

การถวายสังฆทาน ที่ถูกต้อง

ทักขิณาที่ถวายสงฆ์

ให้ทานไม่ได้เพราะเหตุใด

ลักษณะของจาคะ และ ทาน

ทานและทานบารมี

ธรรมทาน คือธรรมอย่างไร

การให้ทาน และผู้รับ

ทาน จักมีผลมาก เพราะอะไร

การถวายดอกไม้ให้พระ

การให้ทานไม่หวังผล เป็นอย่างไร

เหตุที่ธรรมทานชนะทานทั้งปวง

การห้ามคนอื่นให้ทาน

ถ้าผู้ใดรู้ผลของทาน

สังฆทานที่ถูกต้องคืออย่างไร

ควรให้ทานในที่ที่จิตเลื่อมใส

อานิสงส์การให้ทาน

การให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิต

ธรรมทาน

อามิสทานและธรรมทาน

สังฆทาน

เจตนาให้ทาน มี 8ประการ

การให้ทานอย่างสัตบุรุษ

ทานวัตถุ 10

การให้ทานย่อมนำมาซึ่งโภคทรัพย์

การให้ทานขอทาน

การให้ทาน 4 อย่าง

ทาน กับ สติ

ทานที่เป็นบารมีและไม่เป็นบารมี

ธรรมทานนั่นแหละประเสริฐที่สุด

สังฆทาน

ทานบารมี

อานิสงส์การให้ทาน 5 ประการ

การให้ทานที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ

สังฆทาน คือ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Pongpat
วันที่ 27 ส.ค. 2552 03:34 น.

รวมลิงค์ - ภาวนามัย

การเจริญภาวนามีอะไรบ้าง

สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา 

สมถภาวนาต้องเป็นกุศลจิต ไม่ใช่อกุศลจิต 

ไปนั่งสมาธิแล้วเห็นภาพต่างๆ ขณะนั้นไม่ใช่สมถภาวนา

ทาน ศีล ภาวนา ที่ควบคู่กัน 

เรื่องวิธีภาวนา 

ปลิโพธ 10 ไม่เป็นอุปสรรคต่อวิปัสสนาภาวนา  

อนุสสติ 

วิธีเจริญมรณานุสสติ

อานิสงส์การเจริญมรณานุสสติ   

พุทธานุสสติ เป็นอย่างไร  

ภาวนา เกี่ยวข้องกับปัญญา

การภาวนา   

การภาวนาที่ถูกต้อง

สติในสมถภาวนา  

การทำสมาธิ และสมถภาวนา  

สมถภาวนา กับ วิปัสสนาภาวนา 

ธรรมที่สะดวกสบายเกื้อกูลแก่การเจริญสมถภาวนา

ผู้เจริญสมถภาวนาต้องรู้ความต่างกันของกุศลและอกุศล และรู้ลักษณะ

การเจริญสติปัฏฐาน เป็นทั้ง ศีล สมาธิ ปัญญา  

สติ ย่อมไม่มีในอกุศลจิต 

วิปัสสนากับสติปัฏฐาน 

สติปัฏฐานต้องอาศัยการอบรมเจริญปัญญา 

บ่อยๆ เนืองๆ

มีหนทางเดียวคือการเจริญสติปัฏฐาน

ผู้มีปกติเจริญสติปัฏฐาน 

เป็นธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งหมด แต่ทำไมทรงแสดงเป็น4 

สติปัฏฐานมี4อย่างตามความจริงของสภาพธรรม แต่ไม่ใช่ให้เลือก

ความยากของการเจริญสติปัฏฐาน 

หนทางเดียวคือสติปัฏฐาน  

สติสัมปชัญญะ 

บัญญัติ ไม่เป็นอารมณ์ของสติปัฏฐาน 

ขณะที่มีสติ กับ ขณะที่ไม่มีสติ

สติและปัญญาสามารถระลึกรู้บัญญัติ ได้หรือไม่ 

เหตุให้เกิดสติ และปัญญา 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
Pongpat
วันที่ 27 ส.ค. 2552 03:43 น.

บุญกิริยาวัตถุ  ๑๐ 

ย่อสงเคราะห์ลงเหลือบุญกิริยาวัตถุ  ๓  คือ 

ทานมัย ศีลมัย และ  ภาวนามัย    เท่านั้นก็ได้ 

 เพราะ ปัตติทาน และ ปัตตานุโมนา  เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้    

   จึงสงเคราะห์เป็นทานมัย      

ส่วนอปจายนะและเวยยาวัจจะเกี่ยวข้องกับการประพฤติทางกาย  วาจา

     จึงสงเคราะห์เป็นศีลมัย     

ธัมมัสสวนะและธัมมเทสนาก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญา

      จึงสงเคราะห์เป็นภาวนามัย 

ส่วนทิฏฐุชุกรรมสงเคราะห์ได้ทั้ง ทาน  ศีล  และภาวนา   

เพราะเมื่อมีความเห็นตรง  ย่อมเป็นปัจจัยให้กุศลขั้นอื่นเจริญไพบูลย์ 

    และมีผลมีอานิสงส์มาก.

จาก  บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
วิริยะ
วันที่ 27 ส.ค. 2552 06:29 น.

ขอบคุณความเห็นที่ 10 มากค่ะ ขออนุโมทนา ด้วยนะคะ ที่กรุณาหาลิงค์มาให้ ทำให้

ศึกษาได้ง่ายขึ้น

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
วิริยะ
วันที่ 27 ส.ค. 2552 08:08 น.

เรียนความเห็นที่ 10

ในลิงค์หัวข้อ การให้ทานมีผลมากน้อยขึ้นอยู่กับอะไร ตอนที่ 1 ในข้อที่ 1 มีคำว่า ทายก และข้อที่ 2 มีคำว่า ปฏิคาหก อยากทราบว่า แปลว่าอะไร    อยากจะเดาเอาตามใจชอบอยู่เหมือนกัน แต่เกรงว่าจะผิด

ขอบพระคุณมากค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
suwit02
วันที่ 27 ส.ค. 2552 10:40 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
วันใหม่
วันที่ 27 ส.ค. 2552 16:34 น.

เรียนความเห็นที่ 17

ทายกคือผู้ให้ ปฏิคาหกคือผู้รับ

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
Pongpat
วันที่ 28 ส.ค. 2552 05:40 น.

ขออนุโมทนาครับ

                           ขอบพระคุณคุณวันใหม่ที่กรุณาช่วยตอบ
 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
วิริยะ
วันที่ 28 ส.ค. 2552 10:03 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
noynoi
วันที่ 30 ส.ค. 2552 22:34 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
khan
วันที่ 15 มิ.ย. 2553 14:29 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
lovedhamma
วันที่ 14 ม.ค. 2557 11:31 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ