loading...
 13179   สัตตาหกรณียะ
Zer02
วันที่ 14 ส.ค. 2552
อ่าน 1,877
 
 

ตามที่พระพุทธองค์บัญญัติและอนุญาตไว้เกี่ยวกับเรื่องการทำสัตตาหกรณียะนั้นมีข้ออนุโลมปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยหรือไม่

ในปัจจุบันนี้   ในกรณีที่พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาในที่หนึ่งที่ใดแต่ต้องไปเรียนหนังสือ(ป.ตรีทางโลก)ในที่ไกล ต้องค้างแรมวัดอื่น   กรณีเช่นนี้สามารถทำได้หรือไม่ขอความกรุณาช่วยตอบด้วย ขอขอบพระคุณครับ

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
prachern.s
วันที่ 14 ส.ค. 2552 08:28 น.
 
ตามหลักพระวินัยเรื่อง สัตตาหกรณียะ ในช่วงจำพรรษา ทรงอนุญาตให้พระภิกษุไปค้างแรมที่อาวาสอื่นได้ แต่ต้องกลับมาอาวาสเดิมภายในเจ็ดวัน  การเดินทางไปค้างแรมในอาวาสอื่นได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควร เช่น ไปในกิจของสงฆ์ เพื่อนสหธรรมิกป่วยหรือกระสันจะสึก หรือมีญาติโยมนิมนต์ไปแสดงธรรมหรือไปรับไทยธรรมหรือพ่อแม่ป่วย  เป็นต้น  ทรงอนุญาตให้ไปค้างแรมในอาวาสอื่นได้  แต่ในกรณีที่ท่านถามมา ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะเข้าข่ายเหตุอันควรที่ทรงอนุญาตไว้  ถ้าไปเรียนพระธรรมวินัยที่กำลังเสื่อมสูญเพราะไม่มีใครสืบทอดยังพอได้ แต่การไปเรียนวิชาการทางโลกทั่วๆไป ก็ขัดกับพระวินัยแล้ว คือไม่สมควรเรียน เป็นอาบัติ  ไม่ต้องพูดถึงการไปค้างแรมเพื่อเรียนหนังสือทางโลกครับ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 15 ส.ค. 2552 09:55 น.
 

กิจของพระภิกษุมี 2 อย่างคือ

1.  คันถธุระ  คือการศึกษาเล่าเรียนพุทธพจน์

2.  วิปัสสนาธุระ  คือการอบรมเจริญสติปัฏฐาน

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 15 ส.ค. 2552 12:54 น.
 

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
คุณ
วันที่ 15 ส.ค. 2552 13:40 น.
 

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  

เขียนความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่
loading...