Loading...
 12988   อุกฤษฎ์
Pongpat
วันที่ 26 ก.ค. 2552 01:01 น.
อ่าน 1,256
 
 

  สวัสดีครับ อยากทราบคำอธิบายขยายความ ยกตัวอย่างเหตุการณ์

ของคำว่า  อุกฤษฎ์ ครับ

ขอบคุณครับ

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
prachern.s
วันที่ 26 ก.ค. 2552 08:22 น.
 
คำว่า  อุกฤษฎ์  หมายถึง สูงสุด  อย่างสูง   ตัวอย่าง เช่น เมื่อกล่าวถึง

สมณะ หรือพระอริยะ ท่านจะหมายถึงพระอริยบุคคลขั้นสูงสุด คือพระอรหันต์

ความจริงแล้วคำว่า สมณะ หรือพระอริยะ มีทั้งหมด  ๔ ระดับ หรือเวลาท่านแสดง

โสภณธรรม  เช่น ศรัทธา สติ ปัญญา เป็นต้น ท่านจะอธิบาย ศรัทธา สติ ปัญญา

ในระดับสูง คือ ขั้นโลกุตตระ แต่ความจริง ปัญญา เป็นต้นนั้นมีหลายระดับ..  
 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
Pongpat
วันที่ 26 ก.ค. 2552 08:55 น.
 
 ขอบพระคุณมากครับ ขออนุโมทนา
 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 26 ก.ค. 2552 10:09 น.
 

ในพระไตรปิฏกมีแสดงไว้  เช่น ท่านพระโมเนยยะ  ท่านเป็นผู้ที่เลิศในการปฏิบัติธรรม

อย่างอุกฤษฏ์  ท่านฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าครั้งเดียวแล้วก็ไปอยู่ป่า ไม่คลุกคลีกับหมู่

คณะ วัน ๆ ท่านไม่พูดกับใคร บิณฑบาตรไม่ซ้ำบ้าน วันนี้อยู่โคนไม้นี้ รุ่งขึ้นก็อยู่อีกที่ค่ะ

 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 27 ก.ค. 2552 08:24 น.
 

คำว่าอุกฤษฎ์ใช้ในการเปรียบเทียบสิ่งที่ตรงกันข้าม..เช่นใช้กับวาจาที่ไม่ดีได้แก่การ

กล่าวกระทบ ชาติ ชื่อ โคตร การงาน.ในทางตรงกันข้าม.เป็นต้น

ดังตัวอย่าง  

[๑๙๙]  อุปสัมบันปรารถนาจะด่า   ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน

ปรารถนาจะทำให้อัปยศ   พูดกะอุปสัมบันกำเนิดทราม   ด้วยกล่าวกระทบชาติ

อุกฤษฎ์ คือ พูดกะอุปสัมบันกำเนิดคนจัณฑาล . . .กำเนิดคนจักสาน. . .กำเนิด

พราน. . .กำเนิดคนช่างหนัง. . .กำเนิดคนเทดอกไม้   ว่าเป็นชาติกษัตริย์  ว่า

เป็นชาติพราหมณ์   ดังนี้เป็นต้น    ต้องอาบัติปาจิตตีย์  ทุก ๆ คำพูด.

เชิญคลิกอ่าน....อย่างไรเรียกว่าอุกฤษฏ์ [มหาวิภังค์]

 
  แสดงความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่
keyword keyword : -

Back to Top