อุกฤษฎ์
 
Pongpat
วันที่  26 ก.ค. 2552
หัวข้อหมายเลข  12988
อ่าน  1,423

สวัสดีครับ อยากทราบคำอธิบายขยายความ ยกตัวอย่างเหตุการณ์ของคำว่า  อุกฤษฎ์ ครับ

ขอบคุณครับ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 26 ก.ค. 2552 08:22 น.
คำว่า  อุกฤษฎ์  หมายถึง สูงสุด  อย่างสูง   ตัวอย่าง เช่น เมื่อกล่าวถึงสมณะ หรือพระอริยะ ท่านจะหมายถึงพระอริยบุคคลขั้นสูงสุด คือพระอรหันต์ความจริงแล้วคำว่า สมณะ หรือพระอริยะ มีทั้งหมด  ๔ ระดับ หรือเวลาท่านแสดงโสภณธรรม  เช่น ศรัทธา สติ ปัญญา เป็นต้น ท่านจะอธิบาย ศรัทธา สติ ปัญญาในระดับสูง คือ ขั้นโลกุตตระ แต่ความจริง ปัญญา เป็นต้นนั้นมีหลายระดับ..  
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Pongpat
วันที่ 26 ก.ค. 2552 08:55 น.
 ขอบพระคุณมากครับ ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 26 ก.ค. 2552 10:09 น.

ในพระไตรปิฏกมีแสดงไว้  เช่น ท่านพระโมเนยยะ  ท่านเป็นผู้ที่เลิศในการปฏิบัติธรรมอย่างอุกฤษฏ์  ท่านฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าครั้งเดียวแล้วก็ไปอยู่ป่า ไม่คลุกคลีกับหมู่คณะ วัน ๆ ท่านไม่พูดกับใคร บิณฑบาตรไม่ซ้ำบ้าน วันนี้อยู่โคนไม้นี้ รุ่งขึ้นก็อยู่อีกที่ค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 27 ก.ค. 2552 08:24 น.

คำว่าอุกฤษฎ์ใช้ในการเปรียบเทียบสิ่งที่ตรงกันข้าม..เช่นใช้กับวาจาที่ไม่ดีได้แก่การกล่าวกระทบ ชาติ ชื่อ โคตร การงาน.ในทางตรงกันข้าม.เป็นต้นดังตัวอย่าง  
      [๑๙๙]  อุปสัมบันปรารถนาจะด่า   ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบันปรารถนาจะทำให้อัปยศ   พูดกะอุปสัมบันกำเนิดทราม   ด้วยกล่าวกระทบชาติอุกฤษฎ์ คือ พูดกะอุปสัมบันกำเนิดคนจัณฑาล . . .กำเนิดคนจักสาน. . .กำเนิดพราน. . .กำเนิดคนช่างหนัง. . .กำเนิดคนเทดอกไม้   ว่าเป็นชาติกษัตริย์  ว่าเป็นชาติพราหมณ์ ดังนี้เป็นต้น ต้องอาบัติปาจิตตีย์  ทุก ๆ คำพูด.

เชิญคลิกอ่าน....อย่างไรเรียกว่าอุกฤษฏ์ [มหาวิภังค์]

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 21 พ.ค. 2559 12:39 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ