Loading...
 12583   ท่านผู้ฟังถามว่า...อ่านหนังสือปรมัตถธรรมสังเขปอย่างไรจึงจะเข้าใจ ?
พุทธรักษา
วันที่ 5 มิ.ย. 2552 22:58 น.
อ่าน 640
 
 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
.
.
.
 สนธนาธรรม ที่เขาเต่า

  ๑-๔  สิงหาคม  ๒๕๓๗

ท่านผู้ฟัง


ความจริงแล้ว
......หนังสือ ปรมัตถธรรมสังเขป นี้

เราอ่านทบทวน อ่านให้ดี ทบทวนกลับไปกลับมา

จะช่วยให้ได้หลัก.

แต่ ถ้าเราอ่านไม่เข้าใจ....การฟังก็จะเข้าใจยาก

เพราะว่า ไม่มีพื้นฐาน.?
ท่านอาจารย์


การอ่าน หนังสือ ปรมัตถธรรมสังเขป

ต้องอ่านที่ละหน้า

ทีละบรรทัด  ทีละตอน.

แต่ถ้าอ่านจบแล้ว ก็จบไปเลย ไม่ได้พิจารณา

ก็ไม่เข้าใจ

บางคน ก็คิดว่า เป็นเรื่องพื้น ๆ ไม่มีอะไร.แต่จุดประสงค์ที่สำคัญ คือ

"ความเข้าใจ"

ที่ได้ จากการอ่าน

"ความเข้าใจ" ว่า  เป็น "สภาพธรรม"

คือ อย่างไร.?


หมายความว่า

อ่านแล้ว ต้อง "เข้าใจ" ด้วย ว่า

"สิ่งที่ปรากฏ" คือ อย่างนี้.!
เพราะฉะนั้น

จึงต้องมีการพิจารณา ในขณะที่อ่าน

ไม่ใช่ อ่านไป เรื่อย ๆ แต่  ไม่เข้าใจ.!อย่างเช่น "เรื่องของจิต"

"จิต" เป็น "นามธรรม"

"เจตสิก" ก็เป็น "นามธรรม"

ต้องเข้าใจ ว่า สองอย่างนี้ ต่างกันอย่างไร.?จึงต้องมีการไตร่ตรอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

"ความเข้าใจ"

คือ การรู้ "ลักษณะ" ของ "ตัวธรรมะ" จริง ๆ"จิต" เป็นนามธรรม รู้อารมณ์

รู้ "สิ่งที่ปรากฏ"

"เจตสิก"  ก็รู้  "สิ่งที่ปรากฏ"

ร่วมกับ "จิต""เข้าใจ" ในสิ่งที่กำลังอ่าน

ว่า  อ่าน  เพื่อ

"เข้าใจ"  ในสิ่งที่ปรากฏ.ไม่ใช่อ่านเอา "เรื่อง"

แต่อ่าน เพื่อ "เข้าใจ"และ การที่จะ "เข้าใจ"

ก็เกิดจาก การอ่านแล้วก็คิด พิจารณาตาม

ในสิ่งที่ได้อ่าน.

ซึ่งถ้าไม่คิด ไม่พิจารณาตาม

ก็ไม่มีทางที่จะ "เข้าใจ"การอ่าน เรื่องของธรรมะ

เรื่องของ "ปรมัตถธรรม"

เรื่องของ  จิต เจตสิก รูป  นิพพาน

เรื่อง ความต่างกัน ของ "ลักษณะ"

เรื่อง "กิจหน้าที่"

ของสภาพธรรมต่าง ๆ

แต่ละประเภท.


เพื่อ "ความเข้าใจ"

โดยการคิด และ พิจารณาตาม.อ่าน
.......เพื่อเข้าใจ "สภาพธรรม

ไม่ใช่อ่าน
..
เพื่อเข้าใจ "เรื่องราว"


ถ้าอ่านแล้ว "ไม่เข้าใจสภาพธรรม"

ก็
..........
"ไม่ใช่ความเข้าใจจริง ๆ"และ การศึกษา

ไม่ว่าจะอ่าน  ฟัง  พิจารณา  หรือ สนทนา

เรื่องของธรรมะ.


ต้องมีความละเอียด

ต้องไตร่ตรอง.


และต้องพิจาณาตาม ให้ เข้าใจ จริงๆ

จนกว่าจะ "ประจักษ์แจ้ง" จริง ๆ
.......


ว่า สภาพธรรม เป็นธรรมะ

อย่างไร.?


สภาพธรรม

เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง เป็นอนัตตา

อย่างไร.?


และ ไม่ใช่ตัวตน  ไม่ใช่สัตว์  ไม่ใช่บุคคล

อย่างไร.?


(ขออนุโมทนา ท่าน....ผู้เอื้อเฟื้อรูปภาพ)...................................ขออนุโมทนา..................................


 

  ความคิดเห็นที่ 1  
K
K
วันที่ 7 มิ.ย. 2552 09:23 น.
 

อ่าน.......เพื่อเข้าใจ "สภาพธรรม

ไม่ใช่อ่าน
..
เพื่อเข้าใจ "เรื่องราว"


ถ้าอ่านแล้ว "ไม่เข้าใจสภาพธรรม"

ก็
..........
"ไม่ใช่ความเข้าใจจริง ๆ"

ขอนุโมทนาครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
suwit02
วันที่ 7 มิ.ย. 2552 19:34 น.
 

สาธุ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
aiatien
วันที่ 8 มิ.ย. 2552 07:59 น.
 

   ขออนุโมทนาครับ  

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 8 มิ.ย. 2552 22:01 น.
 
ขออนุโมทนาครับ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
hadezz
วันที่ 15 มิ.ย. 2552 15:20 น.
 

  ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 6  
เมตตา
เมตตา
วันที่ 31 ต.ค. 2552 20:38 น.
 

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 7  
ที่พึ่งที่ระลึก
วันที่ 16 ธ.ค. 2552 18:26 น.
 
 

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  

เขียนความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่
keyword : -