ท่านผู้ฟังสงสัยเรื่อง...การลืมตัว ?
 
พุทธรักษา
วันที่  4 มิ.ย. 2552
หัวข้อหมายเลข  12576
อ่าน  500


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
.
.
.
 สนธนาธรรม ที่เขาเต่า  ๑-๔  สิงหาคม  ๒๕๓๗ท่านผู้ฟัง
 ขณะที่ลืมตัว......สิ่งที่ทำให้ลืมตัว

"ตัวธรรมะจริงๆ" ของ การ"ลืมตัว เป็นอย่างไร.....?
ท่านอาจารย์
การลืมตัว
....เป็นเรื่องของ โลภะ โทสะ โมหะเช่น การกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องการลืม ว่า "ตัวเอง" ไม่ควรกระทำอย่างนั้นคือ โลภะ โทสะ โมหะ.!เป็นภาษา ที่แสดงถึง การลืม ว่า "ตัว".......ไม่ควรจะทำ อย่างนั้น.ซึ่งก็เป็นธรรมดา....ไม่ผิดวิสัย.!

เป็นการคิดถึง "ตัวเอง"

ท่านผู้ฟัง ควรทราบว่าเพราะจุดศูนย์กลาง อยู่ที่ "ตัวเอง""ตัวเอง" จึงมีความกังวลอยู่ตลอด.เพราะฉะนั้น สิ่งที่ยึดถือ ว่า "ตัว" นี้แหละ ที่ทำให้เกิดความกังวล ความเดือดร้อน อะไร ๆ สารพัด.เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องละก่อนเป็นอันดับแรก ก็คือ "ตัว""ละ"ความเป็น "ตัว"  ด้วย ความเป็น "พระโสดาบัน"หมายความว่า"ดับการยึดถือ" สภาพธรรม ว่าเป็น "ตัวตน"

มิฉะนั้น กิเลส ประเภทอื่นๆ ก็ลดลงไม่ได้เลยตราบใด  ที่ยังมี "ตัวตน" เป็นจุดศูนย์กลาง.!
เพราะฉะนั้น"เกาะที่ประเสริฐที่สุด"  คือ "สติปัฏฐาน"ขณะที่ "สติปัฏฐาน" เกิดขณะนั้น "ว่างเปล่าจากตัวตน"แม้  "จิต"  เป็นกุศล ขั้น อื่น ๆเช่น กุศลขั้นทาน  กุศลขั้นศีล.  แต่ถ้ายังไม่ถึงขั้น "สติปัฏฐาน"ความเป็นตัวตน จะเข้ามาอีก.!เพราะว่า "สติปัฏฐาน"คือ "ปัญญา" ที่รู้สภาพธรรมที่ไม่ใช่ตัวตน.กุศลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ "สติปัฏฐาน" ไม่สามารถที่จะ "ละความเป็นตัวตน" ได้.(ขออนุโมทนา ท่าน...ผู้เอื้อเฟื้อรูปภาพ)....................................ขออนุโมทนา..................................

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ประสาน
วันที่ 4 มิ.ย. 2552 22:55 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 4 มิ.ย. 2552 23:04 น.

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
พงศ์ศิริ
วันที่ 5 มิ.ย. 2552 09:38 น.

สาธุ...ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 5 มิ.ย. 2552 10:26 น.

 ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
akrapat
วันที่ 5 มิ.ย. 2552 10:50 น.

แจ่มแจ้ง ชัดเจนมากครับ อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
คุณ
วันที่ 5 มิ.ย. 2552 12:25 น.

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
K
วันที่ 6 มิ.ย. 2552 22:03 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
khampan.a
วันที่ 7 มิ.ย. 2552 07:22 น.

   ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
h_peijen
h_peijen
วันที่ 7 มิ.ย. 2552 20:06 น.

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
aiatien
วันที่ 8 มิ.ย. 2552 07:37 น.
ขออนุโมทนาครับ
 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ