การสวดมนต์
 
oom
oom
วันที่  5 พ.ค. 2552
หัวข้อหมายเลข  12219
อ่าน  631

มีคนบอกว่าเขาชอบสวดมนต์มากๆ  ดิฉันถามว่าสวดมนต์เพื่ออะไร เขาตอบว่าเพื่อให้

เกิดปัญญา อยากทราบว่าเขาทำถูกหรือไม่

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 5 พ.ค. 2552 20:09 น.

เพียงสวดมนต์จะทำให้เกิดได้หรือครับ  ถ้าสวดโดยไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนนกแก้วหรือนกขุนทองจะทำให้ปัญญาเกิดได้อย่างไร  ในพระไตรปิฎกเคยมีปรากฏไหมว่า พระพุทธเจ้าสอนให้พระภิกษุสวดมนต์มากๆแล้วปัญญาจะเกิด...ขอเชิญคลิกอ่าน   เหตุให้เกิดปัญญาและกำลังของปัญญา ! 

                           เหตุเพื่อได้ปัญญา ๘ ประการ  

                           เหตุให้เกิดปัญญา  
 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
oom
oom
วันที่ 6 พ.ค. 2552 16:33 น.

คนที่บอกว่าสวดมนต์แล้วเกิดปัญญานั้น เขาได้รับคำแนะนำมาจากพระ  ท่านบอกว่า

ให้สวดมนต์เป็นภาษาบาลีทุกวัน  แล้วจะรู้ไปเอง  ดิฉันฟังแล้วก็งง    เพราะที่ฟังจาก

อจ.สุจินต์  การสวดมนต์ เพื่อน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kaewin
วันที่ 8 พ.ค. 2552 20:48 น.

ถาม คุณ oom นะครับ   ถ้าคุณ ไม่หัดเขียน อ่าน  จะเขียน อ่าน เป็นมั๊ยครับ   แม้กระทั่ง

การเขียน อ่าน   ก็ต้องประกอบด้วยสภาพธรรมต่างๆ ประกอบกัน     ถึงจะสามารถทำให้

เขียนได้.....   คุณจะเชื่อเหรอว่า  ทำๆ ไปเหอะ  เดี๋ยวมันก็ได้เอง.....แต่ถ้าบอกว่า ขณะ

สวดมนต์  น้อมใจระลึกถึงพระธรรมที่สวด  แล้วน้อมพิจารณาพระธรรม    ให้ถูกต้องตาม

ความเป็นจริง...( ประกอบ ด้วยปัญญา)...     และขณะนั้นพิจารณา อารมณ์ ว่าเป็นกุศล

หรือ อกุศล ได้    ถูกกว่ามั๊ย ครับ.....   ( ง่ายๆ ครับ สวดมนต์เป็นชั่วโมงๆ แต่พอจบ ขอ

ให้ตัวเองรวยๆๆๆ เนี่ย    เป็นกุศลหรืออกุศล        ถ้าบอกให้ทำๆ ไปเถอะ จะเกิดปัญญา

คุณ oom ว่า  จะเกิดปัญญาได้มั๊ยครับ )...........,,,,(.....สิ่งที่ผมเขียนอาจจะไม่ถูกต้องที่สุด   ควรพิจารณาก่อนเชื่อ.....    จะได้เป็นปัญญา

ของตัวเอง....)

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
oom
oom
วันที่ 8 พ.ค. 2552 23:40 น.

เมื่อกลับจากการฟังธรรมที่มูลนิธิแล้ว  ได้ไปเวียนเทียนวันวิสาขบูชาต่อ  ที่นี่ได้สวด

สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า และสวดมนต์บทต่างๆ นานประมาณ 1 ชม. บทที่สวด

เป็นภาษาไทย สวดแล้วทำให้จิตซาบซึ่งในพระกรุณาธิคุณมาก แต่พอสวดเป็นบาลี

ไม่คำแปล ไม่รู้เรื่อง ทำให้เบื่อ ฟุ้งซ่าน ทุกอย่างก็เป็นธรรมะ  แต่ขณะปรากฎนั้นไม่รู้

ว่าเป็นธรรมะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 9 พ.ค. 2552 10:32 น.
ขอเชิญคลิกที่นี่ค่ะ  สวดมนต์อย่างไรให้ถูกวิธี ?
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
oom
oom
วันที่ 9 พ.ค. 2552 11:41 น.

ตอบคุณความคิดเห็นที่3    ไม่ใช่ตัวดิฉันหรอกค่ะ แต่เป็นน้องที่รู้จักกัน    ดิฉันทราบค่ะ

ว่าไม่ถูก  แต่ไม่รู้จะแนะนำอย่างไร  จึงต้องถามใน Web     เมื่อเขาได้เข้ามาอ่าน จะได้

เข้าใจถูก     ดิฉันก็ไม่อยากให้เขาหลงผิด ไม่รู้จะเตือนอย่างไรดี เพราะเขาว่าเขาทำถูก

แล้ว   ซึ่งตรงจุดนี้คงเป็นเรื่องยากที่จะให้คนเข้าใจหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้อง  เพราะที่

ไปเวียนเทียนวันวิสาขบูชามา ก็ท่องบ่นตามบทสวดต่างๆ กันเป็นส่วนใหญ่ น่าเสียดาย

ที่คนเหล่านั้นน่าจะมาศึกษาและฟังธรรม จะได้เข้าใจมากขึ้น

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
คุณ
วันที่ 10 พ.ค. 2552 17:26 น.
อนุโมทนาค่ะ
 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ