สังคยานาพระไตรปิฏก
 
h_peijen
h_peijen
วันที่  29 มี.ค. 2552
หัวข้อหมายเลข  11807
อ่าน  956

ไม่ทราบว่า มีการกระทำสังคยานาพระไตรปิฏก  ทั้งหมดอีกกี่ครั้ง เมื่อไรและเพื่ออะไรค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 30 มี.ค. 2552 08:27 น.
การกระทำสังคายนาพระไตรปิฏกที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถา มีทั้งหมด ๓ ครั้ง  ดังนี้ครั้งที่ ๑ หลังพุทธปรินิพพาน  ๓  เดือน พระมหากัสสปเถระ เป็นประธานครั้งที่ ๒ หลังพุทธปรินิพพาน  ๑๐๐  ปี พระยศกากัณฑบุตร พระเรวัต พระสัพพกามีครั้งที่ ๓ หลังพุทธปรินิพพาน  ๒๓๕  ปี  พระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระเป็นประธานการสังคายนาเพื่อการรวบรวมเรียบเรียงร้องกรองพระธรรมวินัย ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้พระสัทธรรมตั้งมั่นมาจนถึงทุกวันนี้..ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่ ประวัติการสังคายนาพระไตรปิฎก 
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 31 มี.ค. 2552 15:03 น.
ขออนุโมทนาครับ
 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ