ตัวตนคืออะไร
 
คุณประมาท
วันที่  21 เม.ย. 2549
หัวข้อหมายเลข  1110
อ่าน  4,618
ได้ยินคำว่า  ตัวตน  บ่อยๆ  ไม่ทราบว่าหมายถึงอะไร
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 26 เม.ย. 2549

  คำว่า ตัวตน เรา เขา หรืออัตตา จริงๆ แล้วไม่มี แต่ด้วยความไม่รู้และความเห็นผิด จึง

ยึดถือในสิ่งที่ปรากฏ คือ รูปธรรมและนามธรรมว่า เป็นเรา เป็นตัวตนของเรา  แม้ในการ

เจริญกุศลของปุถุชนทั้งหลาย  ก็มีความสำคัญว่าเป็นตัวเราทำ      และในขั้นการเจริญ

ภาวนาของผู้ที่ขาดความเข้าใจ  ย่อมไปทำด้วยความต้องการ   เป็นตัวเราทำด้วยความ

ตั้งใจ  ด้วยความเข้าใจผิด

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ