การบรรพชาและอุปสมบท
 
kchat
วันที่  11 มิ.ย. 2548
หัวข้อหมายเลข  111
อ่าน  1,876

1. การบรรพชา และ การอุปสมบท ทั้งสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันหรือไม่2. วัตถุประสงค์ของการการบรรพชาและอุปสมบทคืออะไร

3. ได้ทราบว่าภิกษุมีศีล 227 ข้อ ผู้ที่จะบวชเป็นภิกษุ ต้องทราบก่อนการบวชหรือไม่ว่า      ศีล 227 ข้อ มีอะไรบ้าง  หรือศึกษาภายหลังเมื่อบวชเป็นภิกษุแล้ว

 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 11 มิ.ย. 2548

๑. ในภาษาไทยการบรรพชาใช้กับการบวชเป็นสามเณร     อุปสมบทใช้กับการบวชเป็น     พระภิกษุ

๒. วัตถุประสงค์ของการบรรพชาและอุปสมบท      เพื่อการดับกิเลสบรรลุความเป็นพระ    อรหันต์ คือ พ้นจากทุกข์ทั้งปวง

๓. ศีลของพระภิกษุที่มาในพระปาติโมกข์มี ๒๒๗ ข้อ  และที่นอกจากนั้นยังมีอีกมากผู้ที่    จะบวช  ถ้าได้ทราบก่อนก็จะเป็นการดี

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
lovedhamma
วันที่ 23 ก.ค. 2556 15:56 น.

ขอเชิญทุกท่านร่วมสนทนา

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ