ผลของกรรม
 
พุทธรักษา
วันที่  24 ม.ค. 2552
หัวข้อหมายเลข  10977
อ่าน  851

.............................  ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .............................แนวทางเจริญวิปัสสนาโดย อาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์

.
.
.ผู้ที่จะเป็นพระอริยะ จะต้องรู้ธรรม โดยละเอียด ชัดเจน ถูกต้อง ไม่ใช่ไม่รู้.ถ้ายังคงไม่รู้  ก็แยกโลกทั้ง ๖ ทางนี้ ไม่ออกและไม่สามารถที่จะรู้ชัดแต่ละโลก ตามความเป็นจริงที่จะให้ปัญญาสมบูรณ์ขึ้น เป็นลำดับขั้นนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เลย.ผู้ที่มีชีวิตอยู่ไปวันๆนั้นก็เพราะว่า ยังมีกรรม ที่ทำให้จิตเกิดดับสืบต่อจากขณะหนึ่ง ไปสู่อีกขณะหนึ่งจากเช้ามาถึงเย็น จากเย็นไปถึงพรุ่งนี้ หมุนเวียนไปเรื่อยๆ.แล้วแต่ว่า กรรมใดจะให้ผล ทั้งทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ในขณะใดจึงควรพิจารณา รู้ลักษณะของ โลก ที่ปรากฏทั้งทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ ตามปกติ ตามความเป็นจริง.การเจ็บไข้ได้ป่วย ก็เป็นผลของกรรม มีใครบังคับได้.?วันนี้แข็งแรงดี  พรุ่งนี้ก็เจ็บป่วยได้.แต่สำหรับผู้ที่เจริญสติ และมีปัญญา ที่ได้อบรมแล้วแม้ในขณะที่วิบาก ซึ่งเป็นผลของกรรม คือ อาพาธเกิดขึ้นสติก็เกิดขึ้นแก่ท่านได้ ว่า เมื่ออาพาธเกิดขึ้น อย่างนั้นแล้วเวลานั้น เป็นเวลาที่ท่าน ไม่ควรประมาท.การเจ็บไข้ได้ป่วยนั้น  ไม่จำกัดสถานที่  ไม่จำกัดเวลาจะเจ็บไข้ได้ป่วย ที่ไหนก็ได้ทั้งนั้น.ฉะนั้น การเจริญสติปัฏฐานจึงเจริญได้ทุกแห่ง ไม่จำกัดสถานที่  ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามเพราะเมื่อสติเกิด ก็เป็นความไม่ประมาท.มีคำถามว่า จะรู้ได้อย่างไร ว่าผลของกรรมที่ได้รับเป็นผลของกรรมอะไร ในชาติไหน.?ผลที่ได้รับ ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  เป็นผลของกรรม ในอดีตที่ได้กระทำแล้วแต่อดีต ก็มีทั้งกรรมในปัจจุบันชาติ ที่ได้กระทำแล้วและกรรมในชาติก่อนๆ ที่ได้กระทำแล้วด้วย.เพราะฉะนั้น เราจะมีหนทางทราบได้ไหม ว่าที่เราได้รับผลของกรรม ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กายเป็นผลของกรรมชาตินี้เองหรือว่า เป็นผลของกรรมในชาติก่อน.และถึงจะรู้ ก็ไม่ได้ทำให้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้  นอกจากพระผู้มีพระภาคมิฉะนั้นแล้ว  พระสาวกทั้งหลาย  ก็คงไม่ต้องไปเฝ้ากราบทูลถามว่าเหตุการณ์แต่ละขณะ ที่ปรากฏกับแต่ละท่านนั้นเป็นผลของกรรมอะไร  เป็นกรรมในอดีตหรือ เป็นกรรมในปัจจุบันชาติ.แต่ข้อสำคัญ คือ ถ้าเพียงศึกษา แต่ไม่อบรมเจริญสติปัฏฐานไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรม ที่ปรากฏ ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ในขณะนี้แล้วจะไปรู้ถึงอดีตชาติ หรือกรรมที่ทำสำเร็จไปแล้ว ว่ากรรมใด เป็นปัจจัยให้วิบากจิต เกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย ในขณะนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้..
.
.
...........................  ขออนุโมทนา .........................ขออุทิศกุศลแด่สรรพสัตว์

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Komsan
วันที่ 24 ม.ค. 2552 14:43 น.
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 25 ม.ค. 2552 02:54 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
suwit02
วันที่ 25 ม.ค. 2552 13:06 น.

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
narong.p
วันที่ 25 ม.ค. 2552 19:54 น.

 

ขออนุโมทนาครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
opanayigo
วันที่ 25 ม.ค. 2552 20:04 น.

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pornpaon
วันที่ 26 ม.ค. 2552 18:39 น.
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
pamali
วันที่ 21 มิ.ย. 2553 15:52 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ