Loading...
 10977   ผลของกรรม
พุทธรักษา
วันที่ 24 ม.ค. 2552 01:19 น.
อ่าน 819
 
 

............................. ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .............................แนวทางเจริญวิปัสสนา

โดย อาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์

.
.
.

ผู้ที่จะเป็นพระอริยะ

จะต้องรู้ธรรม โดยละเอียด ชัดเจน ถูกต้อง

ไม่ใช่ไม่รู้.ถ้ายังคงไม่รู้  ก็แยกโลกทั้ง ๖ ทางนี้ ไม่ออก

และไม่สามารถที่จะรู้ชัดแต่ละโลก ตามความเป็นจริง

ที่จะให้ปัญญาสมบูรณ์ขึ้น เป็นลำดับขั้นนั้น

ย่อมเป็นไปไม่ได้เลย.ผู้ที่มีชีวิตอยู่ไปวันๆนั้น

ก็เพราะว่า ยังมีกรรม ที่ทำให้จิตเกิดดับสืบต่อ

จากขณะหนึ่ง ไปสู่อีกขณะหนึ่ง

จากเช้ามาถึงเย็น จากเย็นไปถึงพรุ่งนี้

หมุนเวียนไปเรื่อยๆ.แล้วแต่ว่า กรรมใดจะให้ผล

ทั้งทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ในขณะใด

จึงควรพิจารณา รู้ลักษณะของ โลก ที่ปรากฏ

ทั้งทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ

ตามปกติ ตามความเป็นจริง.การเจ็บไข้ได้ป่วย ก็เป็นผลของกรรม มีใครบังคับได้.?

วันนี้แข็งแรงดี  พรุ่งนี้ก็เจ็บป่วยได้.แต่สำหรับผู้ที่เจริญสติ และมีปัญญา ที่ได้อบรมแล้ว

แม้ในขณะที่วิบาก ซึ่งเป็นผลของกรรม คือ อาพาธเกิดขึ้น

สติก็เกิดขึ้นแก่ท่านได้ ว่า เมื่ออาพาธเกิดขึ้น อย่างนั้นแล้ว

เวลานั้น เป็นเวลาที่ท่าน ไม่ควรประมาท.การเจ็บไข้ได้ป่วยนั้น  ไม่จำกัดสถานที่  ไม่จำกัดเวลา

จะเจ็บไข้ได้ป่วย ที่ไหนก็ได้ทั้งนั้น.ฉะนั้น การเจริญสติปัฏฐาน

จึงเจริญได้ทุกแห่ง ไม่จำกัดสถานที่  ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม

เพราะเมื่อสติเกิด ก็เป็นความไม่ประมาท.มีคำถามว่า จะรู้ได้อย่างไร ว่าผลของกรรมที่ได้รับ

เป็นผลของกรรมอะไร ในชาติไหน.?ผลที่ได้รับ ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย 

เป็นผลของกรรม ในอดีตที่ได้กระทำแล้ว

แต่อดีต ก็มีทั้งกรรมในปัจจุบันชาติ ที่ได้กระทำแล้ว

และกรรมในชาติก่อนๆ ที่ได้กระทำแล้วด้วย.เพราะฉะนั้น เราจะมีหนทางทราบได้ไหม ว่า

ที่เราได้รับผลของกรรม ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย

เป็นผลของกรรมชาตินี้เอง

หรือว่า เป็นผลของกรรมในชาติก่อน.และถึงจะรู้ ก็ไม่ได้ทำให้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้

แล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้  นอกจากพระผู้มีพระภาค

มิฉะนั้นแล้ว  พระสาวกทั้งหลาย  ก็คงไม่ต้องไปเฝ้ากราบทูลถามว่า

เหตุการณ์แต่ละขณะ ที่ปรากฏกับแต่ละท่านนั้น

เป็นผลของกรรมอะไร  เป็นกรรมในอดีต

หรือ เป็นกรรมในปัจจุบันชาติ.แต่ข้อสำคัญ คือ 

ถ้าเพียงศึกษา แต่ไม่อบรมเจริญสติปัฏฐาน

ไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรม ที่ปรากฏ

ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ในขณะนี้

แล้วจะไปรู้ถึงอดีตชาติ หรือกรรมที่ทำสำเร็จไปแล้ว ว่า

กรรมใด เป็นปัจจัยให้วิบากจิต เกิดขึ้น

รู้อารมณ์ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย ในขณะนี้

ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้.

.
.
.


........................... ขออนุโมทนา .........................

ขออุทิศกุศลแด่สรรพสัตว์

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
Komsan
วันที่ 24 ม.ค. 2552 14:43 น.
 
ขออนุโมทนาครับ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
เมตตา
เมตตา
วันที่ 25 ม.ค. 2552 02:54 น.
 

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
suwit02
วันที่ 25 ม.ค. 2552 13:06 น.
 

สาธุ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
narong.p
วันที่ 25 ม.ค. 2552 19:54 น.
 

 

ขออนุโมทนาครับ

 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
opanayigo
วันที่ 25 ม.ค. 2552 20:04 น.
 

อนุโมทนาค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 6  
pornpaon
วันที่ 26 ม.ค. 2552 18:39 น.
 
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 7  
pamali
วันที่ 21 มิ.ย. 2553 15:52 น.
 

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  

เขียนความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่
keyword : -