อุปปีฬิกกรรม
 
บ้านธัมมะ
วันที่  13 ธ.ค. 2551
หัวข้อหมายเลข  10664
อ่าน  1,878

อุปปีฬิกกรรม

อุปปีฬิก (เข้าไปเบียดเบียน , บีบคั้น) กมฺม (เจตนาซึ่งเป็นผู้กระทำ) กรรมเบียดเบียด , กรรมบีบคั้น  หมายถึง กุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่เบียดเบียนหรือบีบคั้นชนกกรรมและอุปถัมภกกรรม  ที่เป็นฝ่ายตรงกันข้าม  บั่นทอนวิบากของกรรมทั้ง๒  นั้น   มิให้เป็นไปได้นาน  เช่น  กุศลกรรมเป็นชนกกรรมนำเกิดเป็นมนุษย์  อุปถัมภก-กรรมอุดหนุนให้มีทรัพย์สินเงินทองเพื่อได้รับวิบากที่ดี  แต่อุปปีฬิกกรรมก็ตามเบียดเบียนให้มีโรคภัยไข้เจ็บ   กระเสาะกระแสะรักษาไม่หาย   หรืออกุศลกรรมเป็นชนกกรรมนำเกิดเป็นสุนัข   อุปปีฬิกกรรมก็ซ้ำเติมให้เป็นสุนัขขี้เรื้อนมากไปด้วยทุกขเวทนา แต่อุปปีฬิกกรรมก็ตามมาเบียดเบียนผลของอกุศลกรรม ทำให้มีคนสงสารเก็บไปเลี้ยงและช่วยรักษาทำให้โรคเรื้อนทุเลาลงเป็นต้น  สภาพธรรมของอุปปีฬิกกรรม  ได้แก่  เจตนาเจตสิกที่เกิดกับมหากุศลจิต  ๘  และอกุศลจิต  ๑๒

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
opanayigo
วันที่ 23 เม.ย. 2552 19:43 น.

ขออนุโมทนา ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Nongnuch
Nongnuch
วันที่ 9 พ.ย. 2553 14:37 น.

Anumotana ka.

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 8 มิ.ย. 2555 22:49 น.

หว่านพืชไว้อย่างไรก็ได้พืชผลอย่างนั้น ทำกรรมดีก็ได้ผลของความดี ทำกรรมชั่วก็ได้ผลของความชั่ว ทำกรรมไว้อย่างไรก็ได้ผลกรรมอย่างนั้นสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 20 พ.ย. 2556 06:45 น.

เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 19 ก.ค. 2557 01:21 น.

กรรมคือการกระทำนี่วิจิตรมาก ตรงต่อเวลาและมิเคยละเลยหน้าที่แห่งกรรม สิ่งที่ศ้กดิ์สิทธิ์ที่สุดคือกรรม ไม่ต้องไปเสาะแสวงหาที่ไหน

ขออนุโมทนาค่ะ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ