loading...
 10630   อายตนะ ๑๒
บ้านธัมมะ
วันที่ 9 ธ.ค. 2551
อ่าน 2,293

อายตนะ  ๑๒

ทฺวาทส ( สิบสอง ) + อายตน ( เครื่องต่อ , บ่อเกิด ฯ. )เครื่องต่อหรือบ่อเกิด ๑๒ อย่าง     หมายถึง   ปรมัตถธรรม  ๔  ที่ทรงแสดงโดยนัยที่เป็นเครื่องต่อ   หรือบ่อเกิด   หรือเหตุให้เกิดจิตและเจตสิก  ได้แก่ ...

          อายตนะภายใน  ๖                              อายตนะภายนอก  ๖

๑. จักขวายตนะ ( จักขปสาทรูป )              ๒. รูปายตนะ ( รูปสี )๓. โสตายตนะ ( โสตปสาทรูป )               ๔. สัททายตนะ ( รูปเสียง )๕. ฆานายตนะ ( ฆานปสาทรูป )               ๖. คันธายนะ ( รูปกลิ่น )๗. ชิวหายตนะ ( ชิวหาปสาทรูป )             ๘. รสายตนะ ( รูปรส )๙. กายายตนะ ( กายปสาทรูป )               ๑๐. โผฏฐัพพายตนะ ( ดิน ไฟ ลม )๑๑. มนายตนะ ( จิต  ๘๙ )              ๑๒. ธัมมายตนะ ( สุขุมรูป ๑๖ เจตสิก ๕๒                                                           นิพพาน )

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
suwit02
วันที่ 10 ธ.ค. 2551

                 ขอเรียนถามว่า    จิต ๘๙    บัญญัติ      เป็นธัมมายตนะ ด้วยหรือไม่

ขอบพระคุณครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
prachern.s
วันที่ 10 ธ.ค. 2551

จิต ๘๙ เป็นมนายตนะบัญญัติไม่เป็นอายตนะครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
suwit02
วันที่ 11 ธ.ค. 2551

ขอบพระคุณครับ

 

 
  

แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ
  

  keyword :  -
loading...