ญาณ 16 .....
 
oom
oom
วันที่  28 พ.ย. 2551
หัวข้อหมายเลข  10547
อ่าน  1,949

ไม่ทราบว่าญาณ 16  มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกหรือไม่ เพราะได้ข้อมูลมาว่า พระโสดาบัน  ต้องผ่านญาณ 16

 
  ความคิดเห็นที่ 1  
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 29 พ.ย. 2551

ในหนังสือปรมัตถธรรม ที่ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ก็มีเรื่องวิปัสสนาญาณ 16

พระไตรปิฏกถ้าไม่มีความรู้พื้นฐานจะอ่านยากและเข้าใจยาก ให้อ่านหนังสือปรมัตถธรรม

เข้าใจก่อนแล้วค่อยอ่านพระไตรปิฏกจะได้เข้าใจขึ้นค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
oom
oom
วันที่ 1 ธ.ค. 2551
ขอบพระคุณมากค่ะ ที่ช่วยแนะนำ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 1 ธ.ค. 2551
         ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
oom
oom
วันที่ 1 ธ.ค. 2551
แสดงว่าพระโสดาบัน ต้องผ่านญาณ 16 และศีล 5 บริสุทธิ์ เป็นไปได้หรือไม่ ถ้าศีล 5บริสุทธิ์แล้ว ก็จะผ่านญาณ 16 ด้วย หรือว่าคนละเรื่อง
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
prachern.s
วันที่ 2 ธ.ค. 2551
ผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจจธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลต้องอบรมเจริญปัญญาเป็นลำดับขั้น ผ่านวิปัสสนาญาณ ๑๖ ขั้น และเมื่อเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วศีล ๕ ของท่านย่อมบริสุทธิ์อยู่เสมอ ไม่มีขาดเลย แม้ความคิดจะล่วงศีลก็ไม่มี     สำหรับปุถุชนทั้งหลายมีศีลบริสุทธิ์บางกาล อาจล่วงศีลได้ด้วยสาเหตุหลายอย่าง เช่น เนื่องด้วยทรัพย์ เนื่องด้วยญาติ เนื่องด้วยชีวิต เป็นต้น แต่มิได้หมายความว่าผู้มีศีลบริสุทธิ์บางกาลนั้นผ่านญาณ ๑๖ ขั้น เพราะเรื่องวิปัสสนาญาณ ๑๖ ขั้นนั้นเป็นเรื่องของการอบรมเจริญปัญญา การอบรมเจริญสติปัฏฐานจนมีปัญญาสมบูรณ์ วิปัสสนาญาณแต่ละขั้นจึงเจริญขึ้นตามลำดับครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
oom
oom
วันที่ 2 ธ.ค. 2551
ขอบพระคุณมากค่ะ อ่านแล้วพอเข้าใจค่ะ คงต้องอบรมเจริญปัญญาต่อไปค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
wuttichais
วันที่ 23 ธ.ค. 2551

ขออนุโมทนา

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ