Loading...
 10462   บริจาคศพเป็นอาจารย์ใหญ่
armornrat
วันที่ 21 พ.ย. 2551
อ่าน 3,800
 
 

เมื่อเสียชีวิตแล้ว อยากบริจาคศพเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นวิทยาทานให้กับนักศึกษาแพทย์

แต่ยังมีข้อสงสัยว่า   ทำไมถึงมักได้ยินเรื่องเห็นวิญญาณของอาจารย์ใหญ่ป่วนเปี้ยนอยู่

แถวๆ ศพ       ทั้งๆ ที่อาจารย์ใหญ่ต่างก็เต็มใจบริจาคร่าง  แต่ทำไมยังเหมือนยึดในร่าง

เหมือนไม่สงบสุข    ยังวนเวียนไปเกิดหรือไปภูมิที่ควรไป   และอีกอย่างเคยได้ยินแว่วๆ

เข้าหูว่าในทางพุทธต้องเอาศพกลบด้วยหน้าดิน    แต่ไม่รู้รายละเอียดดีนัก  ท่านผู้ใดรู้

ช่วยกรุณาแนะนำด้วยค่ะ เพราะไม่ทราบว่าการทำบุญชนิดนี้จะเป็นทางที่ถูกต้องไหม

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
study
วันที่ 21 พ.ย. 2551
 

       ถ้าท่านศึกษาพระธรรมคำสอนเข้าใจอย่างถูกต้องจะละความสงสัยเรื่องเห็นวิญ-

ญาณ มาป่วนเปี้ยนอยู่แถวๆ ศพ     เพราะเมื่อเราตายแล้วย่อมจะเกิดในภพใหม่ทันที 

อนึ่ง ถ้ารู้จักคำว่า "วิญญาณ" อย่างถูกต้องจะเข้าใจว่าทุกขณะที่กำลังเห็น ได้ยิน ได้

กลิ่น  ลิ้มรส  กระทบสัมผัส  และ คิดนึก เป็นวิญญาณหรือจิตนั่นเอง      ดังนั้นคำว่า

วิญญาณล่องลอย   จึงไม่มีในคำสอนของพระพุทธเจ้า  วิญญาณหรือจิต เกิดที่ไหน

ก็ดับที่นั่น ไม่มีการเดินทาง    สำหรับการบริจาคร่างกายให้โรงพยาบาลนั้นเป็นสิ่งที่

ดี และถูกต้อง    เพราะเมื่อเราตายไปแล้ว ร่างกายก็เหมือนท่อนไม้ท่อนหนึ่งเท่านั้น

หาประโยชน์มิได้    แต่ถ้ามอบให้โรงพยาบาลนำไปศึกษาก็นับว่าเป็นประโยชน์มาก

และเท่าที่ทราบสหายธรรมที่ มศพ.ส่วนมาก     ได้แสดงความจำนงบริจาคร่างกาย

ให้เพื่อการศึกษาของแพทย์ กันหมดแล้วครับ

ขอเชิญคลิกอ่าน ...

                     ตายแล้วไปเกิดทันที 

        อานิสงส์ จากการบริจาค ร่างกาย อวัยวะ เลือดเนื้อ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
suwit02
วันที่ 21 พ.ย. 2551
 

ขออนุโมทนาครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
เมตตา
เมตตา
วันที่ 22 พ.ย. 2551
 
        ขออนุโมทนาค่ะ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
paderm
paderm
วันที่ 22 พ.ย. 2551
 

                               ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

    สิ่งใดเป็นไปในทางกุศลก็ควรทำ เมื่อกรรมดีให้ผล ผลก็ย่อมดี กรรมดีจะให้ผลชั่วนั้น

เป็นไปไม่ได้ครับ   ที่สำคัญประโยชน์ของการศึกษาธรรมคือการเข้าใจความจริงเพื่อละ

ความไม่รู้ เพื่อละกิเลส   หากไม่เข้าใจความจริงที่เป็นแต่เพียงสภาพธรรมก็จะสงสัยใน

สิ่งต่างๆ ในปรากฏการณ์   แต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่พ้นจากสภาพธรรมที่มีจริง คือ  นามธรรม

และรูปธรรมเลย ไม่พ้นไปจากสิ่งที่ปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก.....ทางใจที่คิดนึกใน

สิ่งที่เห็น เป็นต้น เมื่อเข้าใจความจริงก็ย่อมยึดถือในสิ่งที่เห็น ได้ยิน ว่าเป็นสัตว์ บุคคล

ต่างๆ       การศึกษาธรรมเพื่อเข้าใจความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงจึงเป็นประโยชน์

สูงสุดครับ ขออนุโมทนา

                           อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 23 พ.ย. 2551
 

เราคนหนึ่งก็แสดงความจำนงบิรจาคร่างกายและดวงตาให้โรงพยาบาลแล้ว 

และก็ไม่กลัวอย่างที่ผู้ถาม ถามค่ะ 

สำคัญที่ปัญญารู้ว่าอะไรเป็นกุศล  อะไรเป็นอกุศลค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 6  
petcharath
วันที่ 23 พ.ย. 2551
 
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 7  
pornpaon
วันที่ 25 พ.ย. 2551
 

ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาทุกท่าน

ที่บริจาคร่างกาย(ศพ)เป็นอาจารย์ใหญ่

เพื่อประโยชน์กับนักศึกษาแพทย์

ที่จะเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยทั้งหลายต่อไปข้างหน้า

รูปร่างกายนี้ เมื่อปราศจากจิตแล้วก็เป็นดังกับท่อนไม้

หาประโยชน์ไม่ได้ มีแต่จะเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งตลบไป แม้จักทำฟืนก็ยังมิได้

...ท่อนฟืน ยังจักมีประโยชน์เสียกว่า...

    

 
  

  ความคิดเห็นที่ 8  
rajapol
วันที่ 17 เม.ย. 2552 01:14 น.
 

    สวัสดีครับ ผมเพิ่งสมัครเป็นสมาชิกใหม่ มีโอกาสเข้ามาอ่านกระทู้นี้เพราะรู้สึกสนใจ 

ถึงจะได้อ่านผู้ที่ช่วยเข้ามาตอบแล้วก็ยังเกิดความสงสัยอยู่ดี  คือที่ระบุว่า"ตายแล้วเกิด

ทันที  จึงไม่มีวิญญาณล่องลอย"นั้น  ก็ถ้าการเกิดทันทีที่ว่าไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเกิดเป็น

มนุษย์     แต่หมายถึงเกิดในชาติภพใดๆ(เช่นในกระทู้ที่นี้  คืออาจเกิดในภพอสุรกาย  ก็

ปรากฏเป็นลักษณะคล้ายคนมาป้วนเปี้ยนอยู่ ) เช่นนี้..ก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับ

เอ..กระทู้ก็นานมาแล้ว  จะมีใครเข้ามารึเปล่าก็ไม่ทราบนะครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 9  
prachern.s
วันที่ 17 เม.ย. 2552 08:03 น.
 

ก็มีโอกาสเป็นไปได้  แต่ไม่เห็นจะน่าสนใจหรือตื่นเต้นตรงไหน เพราะนั่นก็คือ

ธัมมะอย่างหนึ่ง ขณะนี้ก็มีธัมมะ  เป็นเพียงธัมมะ  ควรศึกษาไหมครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 10  
rajapol
วันที่ 23 เม.ย. 2552 21:02 น.
 

ครับ ผมก็จะศึกษาต่อไป ขอบคุณครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 11  
คุณ
วันที่ 24 เม.ย. 2552 18:12 น.
 
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 12  
ama
วันที่ 26 เม.ย. 2552 11:15 น.
 
ครับ ผมก็สนใจที่จะบริจาค ร่างกายให้กับทางโรงพยาบาลด้วยเหมือนกันนะครับ แต่ยัง

ไม่ทราบแน่ชัดว่า โรงพยาบาลใดรับบริจาค โรงพยาบาลศูนย์ อย่างเช่น โรงพยาบาล

พุทธชินราช (พิษณุโลก), โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (นครสวรรค์) ฯลฯ รับหรือไม่

ครับ ติดต่ออย่างไรครับ กำหนดอายุด้วยหรือไม่ครับ 
 
  

  ความคิดเห็นที่ 13  
prachern.s
วันที่ 27 เม.ย. 2552 08:14 น.
 
  แสดงความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่

Back to Top