Loading...
 10159   อธิจิตตสิกขา
บ้านธัมมะ
วันที่ 18 ต.ค. 2551
อ่าน 6,438
 
 

อธิจิตตสิกขา

อธิ ( ยิ่ง , ละเอียด ) + จิตฺต ( จิต ) + สิกฺขา ( สภาพที่พึงศึกษา )สภาพที่พึงศึกษาคือจิตอันยิ่ง  หมายถึง เอกัคคตาเจตสิกซึ่งเป็นสภาพที่ทำให้จิตตั้งมั่นในอารมณ์คือ นามธรรมหรือรูปธรรมที่กำลังปรากฏในขณะที่สติปัฏฐานหรือวิปัสสนาญาณเกิด    ขณะนั้นเอกัคคตาเจตสิกอันเป็นตัวสมาธิ ซึ่งทรงแสดงในหัวข้อของจิตอันยิ่ง  คือเป็นสมาธิที่ละเอียดเพราะปราศจากความเป็นตัวตน       ไม่เป็นที่ตั้งของตัณหาและทิฏฐิ      สมาธิโดยทั่วไปแม้ถึงขั้นฌานจิต   ก็ไม่เป็นอธิจิต  เพราะยังเป็นที่ตั้งของตัณหาและทิฏฐิ  ยังเป็นเราที่มีสมาธิหรือเป็นฌานจิตของเรา

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
suwit02
วันที่ 18 ต.ค. 2551
 

สาธุ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
เมตตา
เมตตา
วันที่ 20 ต.ค. 2551
 

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
pornpaon
วันที่ 24 ต.ค. 2551
 

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
พุทธรักษา
วันที่ 6 ธ.ค. 2551
 


ขอบพระคุณค่ะขออนุโมทนา.

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
Nongnuch
วันที่ 13 พ.ย. 2553 15:47 น.
 

Anumotana ka.

 
  

  ความคิดเห็นที่ 6  
วิริยะ
วันที่ 30 พ.ค. 2554 07:44 น.
 
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  

เขียนความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่
keyword : -