อธิจิตตสิกขา
 
บ้านธัมมะ
วันที่  18 ต.ค. 2551
หัวข้อหมายเลข  10159
อ่าน  6,965

อธิจิตตสิกขา
อธิ (ยิ่ง , ละเอียด) + จิตฺต (จิต) + สิกฺขา (สภาพที่พึงศึกษา) สภาพที่พึงศึกษาคือจิตอันยิ่ง หมายถึง เอกัคคตาเจตสิกซึ่งเป็นสภาพที่ทำให้จิตตั้งมั่นในอารมณ์ คือ นามธรรมหรือรูปธรรมที่กำลังปรากฏในขณะที่สติปัฏฐานหรือวิปัสสนาญาณเกิด  ขณะนั้นเอกัคคตาเจตสิกอันเป็นตัวสมาธิ ซึ่งทรงแสดงในหัวข้อของจิตอันยิ่ง  คือเป็นสมาธิที่ละเอียดเพราะปราศจากความเป็นตัวตน ไม่เป็นที่ตั้งของตัณหาและทิฏฐิ  สมาธิโดยทั่วไปแม้ถึงขั้นฌานจิต  ก็ไม่เป็นอธิจิต  เพราะยังเป็นที่ตั้งของตัณหาและทิฏฐิ  ยังเป็นเราที่มีสมาธิหรือเป็นฌานจิตของเรา

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 18 ต.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 20 ต.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pornpaon
วันที่ 24 ต.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
พุทธรักษา
วันที่ 6 ธ.ค. 2551


ขอบพระคุณค่ะขออนุโมทนา.

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Nongnuch
Nongnuch
วันที่ 13 พ.ย. 2553 15:47 น.

Anumotana ka.

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
วิริยะ
วันที่ 30 พ.ค. 2554 07:44 น.
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ