ไปเป็นทุกข์ เป็นห่วงเป็นใยกับสิ่งที่เป็นธรรมดา
วีดีโอหมายเลข  2388
ปรับปรุงข้อมูล  8 มี.ค. 2561