ให้ลูกบวชภาคฤดูร้อน ไม่รู้จักคำว่าบวช เป็นโทษกับลูกท่าน พ่อแม่ก็ไม่ได้บุญ
วีดีโอหมายเลข  2372
ปรับปรุงข้อมูล  25 ม.ค. 2561