ริบเงินพระ สละตามพระวินัย
วีดีโอหมายเลข  2371
ปรับปรุงข้อมูล  24 ม.ค. 2561