พระภิกษุก็ตกนรกได้

พระภิกษุก็ตกนรกได้

วีดีโอหมายเลข  2309
ปรับปรุงข้อมูล  30 ก.ย. 2560


รายการแนะนำ
สะสมความดี ความดีก็เพิ่มขึ้น

สะสมความดี ความดีก็เพิ่มขึ้น

ผู้ใหญ่ฟังธรรม เด็กก็ฟังตาม

ผู้ใหญ่ฟังธรรม เด็กก็ฟังตาม

ยุคนี้ไม่มีภิกษุณี

ยุคนี้ไม่มีภิกษุณี

สามเณร

สามเณร