ความไม่รู้ ทำให้เป็นนักตาม

ความไม่รู้ ทำให้เป็นนักตาม

วีดีโอหมายเลข  2287
ปรับปรุงข้อมูล  17 ก.ค. 2560


รายการแนะนำ
ช่วยสังคมอย่างประเสริฐ

ช่วยสังคมอย่างประเสริฐ

เห็นคุณของพระพุทธศาสนา  ต้องศึกษาให้เข้าใจ

เห็นคุณของพระพุทธศาสนา  ต้องศึกษาให้เข้าใจ

ภิกษุ คือ ผู้ทำความดีในเพราะการขอ

ภิกษุ คือ ผู้ทำความดีในเพราะการขอ

พระสังฆรัตนะ

พระสังฆรัตนะ