ภิกษุ คือ ผู้ทำความดีในเพราะการขอ

ภิกษุ คือ ผู้ทำความดีในเพราะการขอ

วีดีโอหมายเลข  2286
ปรับปรุงข้อมูล  13 ก.ค. 2560