ภิกษุ คือ ผู้ทำความดีในเพราะการขอ

ภิกษุ คือ ผู้ทำความดีในเพราะการขอ

วีดีโอหมายเลข  2286
ปรับปรุงข้อมูล  13 ก.ค. 2560


รายการแนะนำ
เห็นคุณของพระพุทธศาสนา  ต้องศึกษาให้เข้าใจ

เห็นคุณของพระพุทธศาสนา  ต้องศึกษาให้เข้าใจ

ความไม่รู้ ทำให้เป็นนักตาม

ความไม่รู้ ทำให้เป็นนักตาม

พระสังฆรัตนะ

พระสังฆรัตนะ

ไม่พร้อมที่จะจาก

ไม่พร้อมที่จะจาก