บรรพชิต คือ ผู้สละ

บรรพชิต คือ ผู้สละ

วีดีโอหมายเลข  2281
ปรับปรุงข้อมูล  27 มิ.ย. 2560


รายการแนะนำ
พระสังฆรัตนะ

พระสังฆรัตนะ

ไม่พร้อมที่จะจาก

ไม่พร้อมที่จะจาก

บรรพชิต ไม่ใช่คฤหัสถ์

บรรพชิต ไม่ใช่คฤหัสถ์

ความเป็นผู้ใคร่ในการศึกษาธรรม

ความเป็นผู้ใคร่ในการศึกษาธรรม