สิ่งที่มีค่าที่สุดที่อยู่ในจิต

สิ่งที่มีค่าที่สุดที่อยู่ในจิต

วีดีโอหมายเลข  2275
ปรับปรุงข้อมูล  8 มิ.ย. 2560


รายการแนะนำ
บรรพชิต ไม่ใช่คฤหัสถ์

บรรพชิต ไม่ใช่คฤหัสถ์

ความเป็นผู้ใคร่ในการศึกษาธรรม

ความเป็นผู้ใคร่ในการศึกษาธรรม

สำนักปฏิบัติธรรม ค้านกับคำจริงของพระพุทธเจ้า

สำนักปฏิบัติธรรม ค้านกับคำจริงของพระพุทธเจ้า

กัลยาณมิตรสูงสุด

กัลยาณมิตรสูงสุด