กัลยาณมิตรสูงสุด

กัลยาณมิตรสูงสุด

วีดีโอหมายเลข  2270
ปรับปรุงข้อมูล  18 พ.ค. 2560


รายการแนะนำ
สิ่งที่มีค่าที่สุดที่อยู่ในจิต

สิ่งที่มีค่าที่สุดที่อยู่ในจิต

สำนักปฏิบัติธรรม ค้านกับคำจริงของพระพุทธเจ้า

สำนักปฏิบัติธรรม ค้านกับคำจริงของพระพุทธเจ้า

หมู่บ้านศีล ๕ ลวง เป็นแต่เพียงชื่อ

หมู่บ้านศีล ๕ ลวง เป็นแต่เพียงชื่อ

ไม่เข้าใจธรรม บวชทำไม

ไม่เข้าใจธรรม บวชทำไม