ไม่มีอะไรดีเท่ากับเป็นคนดี

บ้านธัมมะ ๐๓๖ ไม่มีอะไรดีเท่ากับเป็นคนดี

การเห็นภัยของอกุศล เป็นเหตุให้กุศลเกิด และไม่ประมาท ด้วย ไม่มีอะไรดีเท่ากับการเป็นคนดี แต่ดีเท่าไหร่ก็ยังไม่พอ เพราะกิเลสมีมาก

วีดีโอหมายเลข  2155
ปรับปรุงข้อมูล  12 มี.ค. 2560


รายการแนะนำ
เวลาที่มีค่าคือได้สะสมความเข้าใจถูก

เวลาที่มีค่าคือได้สะสมความเข้าใจถูก

ประมาทความเห็นผิดไม่ได้

ประมาทความเห็นผิดไม่ได้

คำจริงเป็นคำอนุเคราะห์

คำจริงเป็นคำอนุเคราะห์

จะสวดหรือจะฟังพระธรรม

จะสวดหรือจะฟังพระธรรม