คำจริงเป็นคำอนุเคราะห์

บ้านธัมมะ ๐๓๕ คำจริงเป็นคำอนุเคราะห์

การมีโอกาสได้สนทนาธรรม เป็นการพบกันที่ประเสริฐ เพราะทำให้ได้เข้าใจความจริง ตามพระธรรมคำสอนที่พระสัมมสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ทำให้ละทิ้งในสิ่งที่ผิด น้อมรับในสิ่งที่ถูกต้อง

วีดีโอหมายเลข  2154
ปรับปรุงข้อมูล  12 มี.ค. 2560


รายการแนะนำ
ประมาทความเห็นผิดไม่ได้

ประมาทความเห็นผิดไม่ได้

ไม่มีอะไรดีเท่ากับเป็นคนดี

ไม่มีอะไรดีเท่ากับเป็นคนดี

จะสวดหรือจะฟังพระธรรม

จะสวดหรือจะฟังพระธรรม

ไม่มีอะไรที่มีค่าเท่ากับความเข้าใจพระธรรม

ไม่มีอะไรที่มีค่าเท่ากับความเข้าใจพระธรรม