วิทยุออนไลน์

ฟังธรรมออนไลน์
 กระดานสนทนา  หัวข้อปักหมุด
รายการบ้านธัมมะ 22 มกราคม 2561
รับชมรายการบ้านธัมมะ
สถานีโทรทัศน์ สทท.
วันจันทร์ ๐๕.๐๐ - ๐๕.๕๐ น.

ออกอากาศซ้ำ
สถานีโทรทัศน์ รัฐสภา
วันอาทิตย์ ๐๘.๐๕ - ๐๙.๐๐ น.
สถานีโทรทัศน์ Dr.TV ช่อง 260
วันจันทร์ - วันศุกร์ ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
สถานีโทรทัศน์ TNN2 ช่อง 784
วันพุธ ๑๖.๐๐ - ๑๖.๕๐ น.
วันเสาร์ ๐๗.๐๐ - ๐๗.๕๐ น.
วันอาทิตย์ ๐๒.๐๐ - ๐๓.๐๐ น.
แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๓๔ ตอนที่ ๓๓๑ – ๓๔๐
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

โดยมากผู้ฟังที่ไม่ได้คิดถึงเหตุกับผลว่าจะต้องตรงกัน เวลาเห็นบุคคลใดได้รับรางวัล ได้รับการบำรุงบำเรอ ได้รับการประดับประดา ยกย่องต่าง ๆ จากการกระทำสิ่งที่เป็นอกุศลกรรม ก็เข้าใจว่า นั่นเป็นผลของการกระทำอกุศลกรรม เข้าใจว่าอกุศลกรรมเป็นกุศล ... อ่านต่อ
LINE@ รับข่าวสารจาก มศพ.
  สถิติของเว็บไซต์
  •  เข้าชม 4,956,522
  •  ออนไลน์ 10
  •  สมาชิกเข้าระบบวันนี้ 41