Loading...

กิเลสกาม - วัตถุกาม
บ้านธัมมะ
บ้านธัมมะ
วันที่ 25 พ.ค. 2551
อ่าน 2823

 

 

                ชื่อว่า  “กาม”  เพราะอรรถว่า อันสัตว์ใคร่

กามมี ๒ อย่างคือ  กิเลสกาม ๑   วัตถุกาม ๑

                 กิเลสกาม ได้แก่ ฉันทราคะ คือ โลภเจตสิก   ซึ่งเป็นสภาพธรรม

ที่ยินดี พอใจติดข้องในอารมณ์

                วัตถุกาม  คือ  สภาพธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความยินดี    ความพอใจ

ความปรารถนา ฉะนั้น วัตถุกาม
ได้แก่ วัฏฏะ  ซึ่งเป็นไปในภูมิทั้ง ๓ คือ  ทั้งกาม

ภูมิ รูปภูมิ และ อรูปภูมิ  เพราะไม่พ้นจากการเป็นวัตถุที่ยินดี
พอใจของกิเลสกาม

ตราบใดที่ยังดับโลภะไม่ได้  ก็ยังมีวัตถุกาม คือ สภาพธรรมซึ่งเป็นที่ยินดี พอใจ

ของกิเลส
กาม

 

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขป

 ความคิดเห็นที่ 1
 
suwit02
วันที่ 25 พ.ค. 2551
         สาธุ
 
  

ความคิดเห็นที่ 2
 
เมตตา
วันที่ 18 พ.ย. 2551
        ขออนุโมทนาค่ะ
 
  

ความคิดเห็นที่ 3
 
pornpaon
วันที่ 22 พ.ย. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  

กรุณา login
กรุณา login เข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่