Loading...

นัตถิกทิฏฐิ
บ้านธัมมะ
บ้านธัมมะ
วันที่ 10 มี.ค. 2551
อ่าน 1450

นัตถิกทิฏฐิ

นตฺถิ ( ไม่มี )  +  ทิฏฐิ ( ความเห็น )

ความเห็นว่าไม่มี   หมายถึง  ทิฏฐิเจตสิกที่มีความเห็นผิดว่า  สัตว์เบื้องหน้าตายเพราะ

กายแตก  ย่อมขาดสูญ   ผลของการกระทำย่อมไม่มี   เป็นการห้ามวิบาก  ( ดูนิยตมิจฉา

ทิฏฐิ )

 ความคิดเห็นที่ 1
 
aurasa
วันที่ 31 ส.ค. 2554 11:57
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  

กรุณา login
กรุณา login เข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่