Loading...

ขันธ์ ๕ คืออะไร และมีอะไรบ้าง
บ้านธัมมะ
บ้านธัมมะ
วันที่ 22 ธ.ค. 2550
อ่าน 3396

               
    

              ขันธ์  ๕    คือ   สภาพธรรมทั้งหลายที่เกิดแล้วดับ     จึงจำแนกเป็นอดีต

     ปัจจุบัน และอนาคต    สภาพธรรมใดเกิดแล้วแต่ยังไม่ดับ  ขณะที่ยังไม่ดับก็เป็น

     ปัจจุบัน    เมื่อดับแล้วก็เป็นอดีต    สภาพธรรมใดที่ยังไม่เกิดแต่จะเกิดขึ้น ก็เป็น

     อนาคต

               ในขณะที่กำลังนั่งอยู่นี้เป็นขันธ์  ๕  ทั้งนั้น  

               จิตเห็น จิตได้ยิน ก็เป็นขันธ์

               เสียง  ที่เกิดขึ้นแล้วดับไป  ก็เป็นขันธ์

               ขันธ์ ๕   แบ่งเป็น รูปขันธ์ ๑  และ  นามขันธ์ ๔

               ขันธ์  ๕  คือ  รูปขันธ์ ๑    เวทนาขันธ์ ๑    สัญญาขันธ์ ๑          

                                 สังขารขันธ์ ๑    วิญญาณขันธ์ ๑

      รูปขันธ์         ได้แก่  รูปทุกรูป รูปทุกชนิด ทุกประเภท

     เวทนาขันธ์     ได้แก่  เวทนาเจตสิก (ความรู้สึกสุข ทุกข์ ดีใจ เสียใจ เฉยๆ) ๑ ดวง

     สัญญาขันธ์     ได้แก่  สัญญาเจตสิก (ความจำหมายรู้อารมณ์) ๑ ดวง

     สังขารขันธ์      ได้แก่  เจตสิก ๕๐ ดวง (เว้นเวทนาเจตสิก และสัญญาเจตสิก)

     วิญญาณขันธ์    ได้แก่  จิตทุกดวง

 

 ความคิดเห็นที่ 1
 
POPO
วันที่ 9 พ.ย. 2552 16:19

อนุโมทนากับคำอธิบาย และความกระจ่าง ครับ ขอบพระคุณครับ แต่ มีข้อสงสัยว่า

เมื่อ จิตคือ วิญญาณขันธ์ แล้ว ทำไม ไม่เรียกว่า วิญญาณ ครับ

มีเหตุผลพิเศษหรือไม่ ที่เรียกว่า จิต

 
  

ความคิดเห็นที่ 2
 
prachern.s
วันที่ 9 พ.ย. 2552 16:51

พระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดในการแสดงพระธรรม  ธรรมประเภทเดียวกัน แต่ทรงใช้

ชื่อ พยัญชนะ ที่ต่างกัน ในบางแห่ง เพื่อความสมบูรณ์และไพเราะของภาษา

ดังนั้น คำว่าจิต จึงมีหลายชื่อ 

 

 
  

ความคิดเห็นที่ 3
 
คุณ
วันที่ 10 พ.ย. 2552 15:33

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  

ความคิดเห็นที่ 4
 
รวส
วันที่ 14 พ.ย. 2552 17:49

ขออนุโมทนาครับ

 
  

ความคิดเห็นที่ 7
 
มหาแสนดี
วันที่ 4 ก.ย. 2553 23:53

สมกับเป็นบ้านธรรมะจริง ๆ

อ่านเข้าใจได้ง่าย ขอ อนุโมทนา ครับ

ท่านดีเจ ว่าง ๆ แวะเวียนมาทักทายกันบ้าง

http://www.watbencha.com/index.php

 
  

ความคิดเห็นที่ 8
 
Rodngoen
วันที่ 14 ก.ค. 2556 02:39

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  

กรุณา login
กรุณา login เข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่