Loading...

กรรมอารมณ์และกรรมนิมิตต่างกันอย่างไร
บ้านธัมมะ
บ้านธัมมะ
วันที่ 18 ธ.ค. 2550
อ่าน 652

ถ้าเป็นกรรมอารมณ์ ระลึกถึงกรรม ต้องเฉพาะมโนทวาร

แต่ที่ใช้คำว่า  กรรมนิมิตนี่ทั้ง  ๖  ทวาร 


 กรุณา login
กรุณา login เข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่