Loading...

บรรพชาคืออุปสมบทถูกต้องไหม
ben
วันที่ 20 ก.ค. 2550
อ่าน 1096
อยากทราบว่าการบรรพชามีวิธีการอย่างเดียวกับการขออุปสมบทใช่ไหมค่ะ

ถ้าใช่ทำไมเรียกบ้างไม่เรียกบ้าง ผู้รู้ช่วยอธิบายด้วยค่ะ
 ความคิดเห็นที่ 1
 
study
วันที่ 21 ก.ค. 2550

โดยทั่วไปเวลาพูดถึงการบรรพชาหมายถึงการออกบวชเป็นบรรพชิต         เป็นนักบวช

สมณะ ฤาษี ดาบส  ผู้ละอาคารบ้านเรือน ไม่บริโภคกาม        แต่ตามภาษาพระวินัยการ

บรรพชาหมายถึงการบวชเป็นสามเณร ส่วนการอุปสมบทหมายถึงการบวชเป็นพระภิกษุ

ผู้มีอายุครบ ๒๐ ปีขึ้นไป

 
  

ความคิดเห็นที่ 2
 
wannee.s
วันที่ 21 ก.ค. 2550

       ไม่ว่าจะบรรพชาหรืออุปสมบทก็คือนักบวช   นักบวช คือเว้นชั่ว เว้นจากอกุศลทั้ง

ปวง  ที่เป็นไปทางกาย    ทางวาจา      ผู้ที่บวชเข้ามาเพื่อประพฤติตามพระวินัยที่พระ

พุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้  เพื่อขัดเกลาอกุศล  เพราะคนที่บวชเข้ามามีอุปนิสัยสะสมมา

ต่างกัน    การประพฤติตามพระวินัยทำให้สงฆ์อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกค่ะ

 
  

ความคิดเห็นที่ 3
 
ben
วันที่ 21 ก.ค. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  

ความคิดเห็นที่ 4
 
Komsan
วันที่ 24 ก.ค. 2550

ขออนุโมทนาครับ

 
  

กรุณา login
กรุณา login เข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่