Loading...

คุรุธรรม 8 ประการ และปฏิปทา 3
อิสระ
วันที่ 27 มี.ค. 2550
อ่าน 1599

รบกวนขอทราบข้อความในพระไตรปิฎก  และคำอธิบายครับ

ขอบพระคุณมากครับ   ขออนุโมทนา

 ความคิดเห็นที่ 1
 
study
วันที่ 28 มี.ค. 2550
 
  


ความคิดเห็นที่ 3
 
อิสระ
วันที่ 28 มี.ค. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  

ความคิดเห็นที่ 4
 
wannee.s
วันที่ 28 มี.ค. 2550

ถ้าสตรีบวชศาสนาจะตั้งอยู่ไม่ถึง  5000  ปี   พระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติให้มีคุรุธรรม

8 ประการ 
สำหรับสตรีที่จะบวช  ศาสนาก็จะอยู่ได้นานถึง  5000  ปี  ศีลของภิกษุมี 

227 ข้อ  แต่ของภิกษุณีมี
สามร้อยกว่าข้อ   แต่สมัยนี้ไม่มีภิกษุณีแล้ว  

 
  

ความคิดเห็นที่ 5
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 28 มี.ค. 2550
สติปัฏฐานคือ ทางสายกลาง อนุโมทนาทุกท่านครับ
 
  

กรุณา login
กรุณา login เข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่