Loading...

สัมมัปปธาน ๔
แหม่มค่ะ
วันที่ 20 มี.ค. 2550
อ่าน 1377


     สัมมัปปธาน  ๔  คือ   วิริยะเจตสิก   ปกติ   จะไม่ทำหน้าที่พร้อมกันทั้ง  ๔  กิจ   ถ้า

กล่าวถึง   สัมมัปปธานจะเป็นวิริยะ  ในสติปัฏฐานเท่านั้นใช่หรือไม่    วิริยะในกุศลธรรม

ขั้นอื่นที่ไม่ใช่สติปัฏฐาน    ไม่ใช่สัมมัปปธาน

 ความคิดเห็นที่ 1
 
study
วันที่ 20 มี.ค. 2550


ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...

สัมมาวายามะ

 
  

ความคิดเห็นที่ 2
 
wannee.s
วันที่ 20 มี.ค. 2550


สัมมัปปธาน ๔  ความเพียรโดยชอบ  4  อย่าง

1.   เพียรระวังไม่ให้อกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้น

2.   เพียรละอกุศลที่เกิดขึ้น

3.   เพียรยังกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น

4.   เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นไม่ให้เสื่อมให้เจริญยิ่งขึ้นไป  

 
  

ความคิดเห็นที่ 3
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 20 มี.ค. 2550

      
    สัมมัปปธาน 4  ก็มีหลายระดับ   ทั้งที่เป็นโลกียะ และโลกุตตระ  ที่เป็นโลกียะ  ก็ไม่

ได้หมายถึงสติปัฏฐาน  อย่างเดียวเท่านั้นครับ

ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...

             สัมมัปปธาน ๔ 
              

 
  

ความคิดเห็นที่ 4
 
แหม่มค่ะ
วันที่ 21 มี.ค. 2550


อนุโมทนาค่ะ  ขั้นคิดเรื่องราวก็เป็นสัมมัปปธาน

 
  

ความคิดเห็นที่ 5
 
devout
วันที่ 22 มี.ค. 2550


สัมมาวายามะ   หรือสัมมัปปธาน ๔    ที่เกิดร่วมกับโลกียจิต  กระทำกิจต่างกัน  และเกิด

ต่างขณะ 
แต่สัมมัปปธาน ๔   ที่เกิดร่วมกับโลกุตรจิต  จะเกิดพร้อมกันทั้งสี่  ในขณะจิต

เดียว

 
  

ความคิดเห็นที่ 6
 
mamapapa
วันที่ 23 มี.ค. 2550
ขอเรียนถามว่าบุพภาคทั้งหมด   หมายความว่าอย่างไร
 
  

ความคิดเห็นที่ 7
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 23 มี.ค. 2550


ขอเรียนถามว่าบุพภาคทั้งหมด   หมายความว่าอย่างไร ?

ก็เป็นเบื้องต้นทั้งหมด  แม้ขั้นการฟัง  พิจารณา  และขั้นอบรมเจริญสติปัฏฐาน  จนกว่า

จะถึงมรรคผล   ครับ

 
  

กรุณา login
กรุณา login เข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่