Loading...

ขอเชิญฟังการถ่ายทอดสดการสนทนาธรรมภาคภาษาอังกฤษจากเวียดนาม
kanchana.c
วันที่ 26 ส.ค. 2556 20:57
อ่าน 439

   เนื่องจากระหว่าง วันที่ 31 ส.ค. 56 - 13 ก.ย. 56 ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ได้รับเชิญจากสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ เวียดนามให้ไปสนทนาธรรมที่เมืองไซ่ง่อน  และ

หวฺงเต่า  ประเทศเวียดนาม  และ มีการถ่ายทอดสด การสนทนาธรรมภาคภาษาอังกฤษ

ตามวันเวลาต่อไปนี้

 

ที่โรงแรมลักกี้ ไซ่ง่อน

วันที่ 31 ส.ค. 56 เวลา 16:00 - 17:00 น.

วันที่ 1 ก.ย. 56 เวลา 09:00 - 11:00 และ 16:00 - 18:00 น.

วันที่ 2 ก.ย. 56 เวลา 09:00 - 11:00 และ 16:00 - 18:00 น. 

วันที่ 3 ก.ย. 56 เวลา 09:00 - 11:00 และ 16:00 - 18:00 น.

วันที่ 4 ก.ย. 56 เวลา 09:00 - 11:00 และ 16:00 - 18:00 น. 

ที่โรงแรมไคหัว เมืองหวฺงเต่า

วันที่ 6 ก.ย. 56 เวลา 09:00 - 11:00 และ 16:00 - 18:00 น.

วันที่ 7 ก.ย. 56 เวลา 09:00 - 11:00 และ 16:00 - 18:00 น.

 วันที่ 8 ก.ย. 56 เวลา 09:00 - 11:00 และ 16:00 - 18:00 น.

วันที่ 9 ก.ย. 56 เวลา 09:00 - 11:00 และ 16:00 - 18:00 น.

และ

วันที่ 10 ก.ย. 56 เวลา 08:30 - 10:00

ผู้สนใจสามารถติดตามรับฟังได้ ตามวันเวลาดังกล่าว
 

 ความคิดเห็นที่ 1
 
paderm
วันที่ 26 ส.ค. 2556 22:54

ขอเชิญรับฟังถ่ายทอดสดการสนทนาธรรมภาคกาษาอังกฤษ ตามลิ้งนี้ ครับ

www.dhammahome.com/live/en

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์   ที่เคารพยิ่ง

ขออนุโมทนา อาจารย์กาญจนา เชื้อทอง

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  

ความคิดเห็นที่ 2
 
wirat.k
วันที่ 27 ส.ค. 2556 00:44

ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  

ความคิดเห็นที่ 3
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 27 ส.ค. 2556 09:13

ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของสหายธรรมชาวเวียดนามทุกๆท่าน

ขอบพระคุณและขออนุโมทนา พี่แดง ที่แจ้งข่าวให้ทราบครับ

จะรอฟังการถ่ายทอด และ รออ่านการรายงานสด ตรงจากภาคสนาม

โดยท่านผู้สื่อข่าวกิตติมศักดิ์ของชมรมบ้านธัมมะ มศพ.

พลอากาศตรีหญิงกาญจนา เชื้อทอง ครับ

 
  

ความคิดเห็นที่ 4
 
raynu.p
วันที่ 27 ส.ค. 2556 11:42

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  

ความคิดเห็นที่ 5
 
kinder
วันที่ 27 ส.ค. 2556 17:05

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  

ความคิดเห็นที่ 6
 
khampan.a
วันที่ 27 ส.ค. 2556 17:59

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์   ที่เคารพยิ่ง

ขออนุโมทนา อาจารย์กาญจนา เชื้อทอง

และ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  

ความคิดเห็นที่ 7
 
JANYAPINPARD
วันที่ 28 ส.ค. 2556 14:06

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  

ความคิดเห็นที่ 8
 
h_peijen
วันที่ 2 ก.ย. 2556 14:33

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  

กรุณา login
กรุณา login เข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่