Loading...

การทำธุระกิจการเติมเงินมือถือแบบเครือข่าย
ponglanna
วันที่ 20 เม.ย. 2556 12:37
อ่าน 369

   เป็นธุระกิจที่ ชื่อว่า top up 2 ries โดยเราสมัครและชวนคนอื่นสมัคร ทำธุระกิจ 1000

บาท โดยเขาต้องเติมเงินมือถือ 100 บาทขึ้นไป ซึ่งทุกๆเดือนเขาต้องเติมอยู่แล้ว ทำให้

เราและเขามีรายได้ เราจะบาปหรือไม่ เราควรทำธุระกิจนี้ดีมั้ย ซึ่งเราเหมือนเป็น ร้านค้า

เติม่เงินโทรศัพท์ของเราเอง

    ขอบพระคุณครับ

 

 ความคิดเห็นที่ 1
 
paderm
วันที่ 20 เม.ย. 2556 12:59

           ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

        ต้ัองพิจารณาถึงอาชีพที่ทำครับว่า เป็นอาชีพที่ทุจริต หลอกลวงหรือไม่ หากว่า

ไม่ใช่อาชีพที่ทุจริต หลอกลวงอะไร ก็ไม่เป็นมิจฉาอาชีวะ คือ อาชีพที่ไม่ควรประกอบ

ก็ประกอบอาชีพนี้ได้ แต่หากว่าอาชีพนี้ เข้าค่ายหลอกลวง หรือว่าเป็นการทำให้บริษัท

ผู้ทำเครือข่ายเสียผลประโยชน์ ก็ผิด และ เป็นอาชีพที่ผิด ครับ  ไม่ควรประกอบ

ขออนุโมทนา

 
  

ความคิดเห็นที่ 2
 
ponglanna
วันที่ 20 เม.ย. 2556 14:45

ขอขอบพระคุณ ครับ

ขออนุโมทนา

 
  

ความคิดเห็นที่ 3
 
khampan.a
วันที่ 20 เม.ย. 2556 17:52

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

  มิจฉาอาชีวะ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  

ความคิดเห็นที่ 4
 
wannee.s
วันที่ 20 เม.ย. 2556 20:20

ถ้าอาชีพใดที่ไม่ผิดศีล และ ไม่ผิดกฎหมาย และ ไม่ได้เป็นอาชีพที่พระพุทธเจ้า

ตรัสห้ามไว้ ก็เป็นอาชีพที่สุจริต ทำได้ ค่ะ

 
  

ความคิดเห็นที่ 5
 
nopwong
วันที่ 21 เม.ย. 2556 04:02

ขออนุโมทนา

 
  

ความคิดเห็นที่ 6
 
orawan.c
วันที่ 8 พ.ค. 2556 05:53

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  

กรุณา login
กรุณา login เข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่