Loading...

การปฏิบัติธรรม
chatchai.k
วันที่ 21 พ.ค. 2554 21:51
อ่าน 1179

 เชิญคลิกฟัง.. การปฏิบัติธรรมคืออะไร

        ............... การปฏิบัติธรรม หมายถึง  การอบรมเจริญปัญญา ซึ่งยังไม่

เกิดให้เกิดขึ้น และให้เพิ่มขึ้น ให้มีมากขึ้น   และปัญญานั้นไม่ใช่รู้อย่างอื่นเลย

รู้สิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆ      เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปไหน  อยู่ที่นี่  มีธรรมกำลัง

ปรากฏ  แล้วก็มีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏหรือยัง  ถ้าไม่มีความเข้าใจก็

เริ่มฟัง เริ่มพิจารณา เมื่อมีความเข้าใจแล้ว  ก็จะมีการระลึกรู้สิ่งที่กำลังปรากฏ

แล้วก็พิจารณาจนกระทั่งมีความเข้าใจถูกต้องเพิ่มขึ้น

 ความคิดเห็นที่ 1
 
paderm
วันที่ 21 พ.ค. 2554 22:05

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  

ความคิดเห็นที่ 2
 
khampan.a
วันที่ 22 พ.ค. 2554 06:12

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  

ความคิดเห็นที่ 3
 
wannee.s
วันที่ 22 พ.ค. 2554 14:41

ต้องอบรมปัญญานานมากเป็นกัปป์  ๆ   จนกว่าปัญญาจะมีกำลังถึงระดับประหานกิเลส

หมดไม่เกิดอีกเลยค่ะ  

 
  

ความคิดเห็นที่ 15
 
โชติธัมโม
วันที่ 23 พ.ค. 2554 08:19
ขอขอบคุณและน้อมจิตอนุโมทนาบุญครับ
 
  

ความคิดเห็นที่ 16
 
pamali
วันที่ 23 พ.ค. 2554 09:16
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  

ความคิดเห็นที่ 18
 
สามารถ
วันที่ 24 พ.ค. 2554 21:28

 ความเข้าใจ ความละเอียดในการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญจริง ๆ ครับ

 
  

ความคิดเห็นที่ 19
 
yuttana9999
วันที่ 16 ก.ค. 2554 21:50

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญครับ

 
  

ความคิดเห็นที่ 20
 
jaturong
วันที่ 15 ธ.ค. 2554 11:49

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  

ความคิดเห็นที่ 21
 
เซจาน้อย
วันที่ 2 ม.ค. 2555 14:25

         ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  

ความคิดเห็นที่ 22
 
peem
วันที่ 2 ม.ค. 2555 14:47
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  

กรุณา login
กรุณา login เข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่