Loading...

อยากเรียนภาษาบาลีต้องเริ่มที่ไหนครับ
kaewin
วันที่ 19 ม.ค. 2553 19:25
อ่าน 2942
อยากเรียนครับแต่ต้องเริ่มจากหนังสือเล่มไหน หรือเรียนที่ไหนครับ
 



ความคิดเห็นที่ 1
 
prachern.s
วันที่ 20 ม.ค. 2553 08:18

ภาษาบาลีเริ่มต้นที่การเรียนไวยากรณ์ คือ หลักภาษา ระเบียบแบบแผนที่ท่าน

วางไว้  หนังสือเล่มไหนก็ได้ แต่ถ้าจะให้ละเอียด ควรศึกษาไวยากรณ์บาลีใหญ่ 

เรียนตามสำนักเรียนที่เขาสอนกัน  ที่ไหนก็ได้  ที่สำคัญ คือ ศึกษาเพื่ออะไร...

 
  

ความคิดเห็นที่ 2
 
khampan.a
วันที่ 20 ม.ค. 2553 18:01

            ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  การศึกษาภาษาบาลี     ตามวัดต่าง ๆ  (ที่เป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรม)  ส่วนมากจะ

เปิดในช่วงเดือนพฤษภาคม  เป็นต้นไป  แต่เนื่องจากว่า การเรียนภาษาบาลี    เป็นการ

เรียนที่ต้องใช้เวลา  และ  ยากพอสมควร     (แต่ถึงอย่างไรก็ตาม    การเข้าใจพระธรรม

ยากยิ่งกว่านั้นอีกมา
)    ผู้ที่มีอัธยาศัยในการเรียน ในการศึกษาก็สามารถที่จะศึกษาได้

แต่ถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวแล้ว  ชีวิตในภพนี้ชาตินี้  เหลือไม่มากแล้วจริง ๆ  ควรที่จะมี

เวลาให้กับการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม  อบรมเจริญปัญญาในชีวิตประจำวัน ให้มาก

เพื่อประโยชน์คือความเข้าใจถูก  เห็นถูกในสภาพธรรมตามความเป็นจริง และความเข้า

ใจพระธรรมนี้สะสมอยู่ในจิตทุกขณะไม่สูญหายไปไหน  และจะเป็นที่พึ่งในชีวิตได้อย่าง

แท้จริง ครับ  

                          ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  

ความคิดเห็นที่ 3
 
wannee.s
วันที่ 20 ม.ค. 2553 19:48

ศึกษาสิ่งที่มีจริงในขณะนี้สำคัญกว่า   เพราะความเข้าใจธรรมะไม่สูญหายไปไหน 

สะสมปัญญาไว้ในชาติต่อ  ๆ  ดีกว่า    ส่วนภาษาบาลี    ตายแล้วเกิดใหม่ก็ลืมค่ะ

 
  

ความคิดเห็นที่ 4
 
รากไม้
วันที่ 21 ม.ค. 2553 00:36

ขออนุโมทนา ในความตั้งใจครับ

 
  

ความคิดเห็นที่ 7
 
dhammanath
วันที่ 14 ก.ค. 2553 15:30

โดยความเห็นส่วนตัว ควรเริ่มที่สิ่งที่ง่ายที่สุด คือนามก่อน เอาแค่ให้เข้าใจการแจกศัพท์

ทั้ง ๓ ลิงค์ก่อน ส่วนใดที่ยากเก็บไว้ทีหลัง แค่ตัวอย่าง ๑๓ คำให้แม่น ไม่ยากเกินไป ทำ

ความเข้าใจได้ครับ ไม่แนะนำให้เรียนบาลีที่ยากๆ ก่อน

      ขออนุโมทนา ในกุศลจิตครับ

 
  

ความคิดเห็นที่ 8
 
pap2498
วันที่ 17 ส.ค. 2556 13:27

ชอบศึกษาภาษาบาลี แต่ยากนัก

 
  

กรุณา login
กรุณา login เข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่