Loading...

อาสวกิเลส
showtana
วันที่ 17 มิ.ย. 2548
อ่าน 823
ขอคำอธิบายเรื่องของอาสวกิเลสค่ะ..
 ความคิดเห็นที่ 1
 
study
วันที่ 17 มิ.ย. 2548

อาสวะ  หมายถึง  กิเลสที่หมักดองในสันดานของสัตว์ทั้งหลายเป็นเวลานาน     อีกนัย

หนึ่งหมายถึงกิเลสที่ไหลไปในทวารทั้ง ๖  ไหลไปทุก ๆ ภพภูมิ  หรือไหลไปในธรรมจน

ถึงโคตรภูจิต  ขอเชิญอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมจากอรรถกถาที่ยกมาครับ

 
  

ความคิดเห็นที่ 2
 
study
วันที่ 18 มิ.ย. 2548

เชิญคลิกอ่าน...

ชื่อว่าอาสวะ

 
  

กรุณา login
กรุณา login เข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่