Loading...

เวทนาเจตสิก -- สัพพจิตตสาธารณเจตสิก
บ้านธัมมะ
บ้านธัมมะ
วันที่ 17 ธ.ค. 2551
อ่าน 1301

 

 

๒. เวทนาเจตสิก   เป็นเจตสิกที่รู้สึก  ขณะใดที่จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ใด เวทนา

เจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตใน
ขณะนั้นก็รู้สึกดีใจ หรือเสียใจ  สุข หรือทุกข์ หรือเฉยๆ

ในอารมณ์นั้น

     เวทนาเจตสิก เกิดกับจิตทุกดวงและต่างกัน
ไปตามประเภทของจิตนั้นๆ เช่น

โทมนัสเวทนาเกิดร่วมกับโทสมูลจิต   อุเบกขาเวทนาเกิดร่วมกับโมหมูลจิต
และ

โลภมูลจิต เป็นต้น

 

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขป

 ความคิดเห็นที่ 1
 
edu
วันที่ 28 มิ.ย. 2555 15:50

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับผม...

 
  

กรุณา login
กรุณา login เข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่