Loading...

อายตนะ ๑๒
บ้านธัมมะ
บ้านธัมมะ
วันที่ 9 ธ.ค. 2551
อ่าน 1749

อายตนะ  ๑๒

ทฺวาทส ( สิบสอง ) + อายตน ( เครื่องต่อ , บ่อเกิด ฯ. )

เครื่องต่อหรือบ่อเกิด ๑๒ อย่าง     หมายถึง   ปรมัตถธรรม  ๔  ที่ทรงแสดงโดยนัยที่

เป็นเครื่องต่อ   หรือบ่อเกิด   หรือเหตุให้เกิดจิตและเจตสิก  ได้แก่ ...

          อายตนะภายใน  ๖                              อายตนะภายนอก  ๖

๑. จักขวายตนะ ( จักขปสาทรูป )              ๒. รูปายตนะ ( รูปสี )

๓. โสตายตนะ ( โสตปสาทรูป )               ๔. สัททายตนะ ( รูปเสียง )

๕. ฆานายตนะ ( ฆานปสาทรูป )               ๖. คันธายนะ ( รูปกลิ่น )

๗. ชิวหายตนะ ( ชิวหาปสาทรูป )             ๘. รสายตนะ ( รูปรส )

๙. กายายตนะ ( กายปสาทรูป )               ๑๐. โผฏฐัพพายตนะ ( ดิน ไฟ ลม )

๑๑. มนายตนะ ( จิต  ๘๙ )              ๑๒. ธัมมายตนะ ( สุขุมรูป ๑๖ เจตสิก ๕๒

                                                           นิพพาน )

 ความคิดเห็นที่ 1
 
suwit02
วันที่ 10 ธ.ค. 2551

                 ขอเรียนถามว่า    จิต ๘๙    บัญญัติ      เป็นธัมมายตนะ ด้วยหรือไม่

ขอบพระคุณครับ

 
  

ความคิดเห็นที่ 2
 
prachern.s
วันที่ 10 ธ.ค. 2551

จิต ๘๙ เป็นมนายตนะ

บัญญัติไม่เป็นอายตนะครับ

 
  

ความคิดเห็นที่ 3
 
suwit02
วันที่ 11 ธ.ค. 2551

ขอบพระคุณครับ

 

 
  

กรุณา login
กรุณา login เข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่