ความหมายของ ปัจจัตตัง

จารุพรรณ     ปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติ หมายความว่าอะไรคะ

สมพร ปัจจัตตังก็รู้เฉพาะตน    ปัจจัตตัง ก็ ปติ อัตต นั่นเอง เอาอิ เป็น ยะ เอา ตจย เป็น ปัจจ + อัตต เป็น ปัจจตัง เฉพาะตน  เวทิตัพโพ ก็รู้ วิญญูหิ อันวิญญูชน หมายถึงผู้รู้ พึงรู้ได้เฉพาะตน อันนี้ข้อความก็จำกัดแล้ว   ผู้ปฏิบัติพึงรู้ คนอื่นรู้ไม่ได้  เหมือนเรารับประทานอาหาร เรารู้จริงๆ คนอื่นก็รู้ นึกๆเอาว่า อ้อ มันคงเป็นรสเปรี้ยว รสหวาน รสมัน รสเค็ม แต่ไม่รู้จริงๆ เหมือนผู้รับประทานอาหาร คงเป็นอย่างนี้นะครับ


หัวข้อหมายเลข  8730
ปรับปรุง  11 ก.ย. 2558