สักกายทิฏฐิคือการยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นตัวตน

สักกายทิฏฐิคือการยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นตัวตน

หัวข้อหมายเลข  8761
ปรับปรุง  20 ก.พ. 2555