ระลึกอารมณ์ที่ปรากฏโดยไม่เว้นนั้นไม่ผิดแต่ให้ทราบลักษณะของสติฯ

ระลึกอารมณ์ที่ปรากฏโดยไม่เว้นนั้นไม่ผิด แต่ให้ทราบลักษณะของสติฯ


รายการแนะนำ