กระจัดกระจายสภาพธรรมที่ติดกัน จึงจะประจักษ์การเกิดดับได้

กระจัดกระจายสภาพธรรมที่เคยติดกันเสียก่อน จึงจะประจักษ์การเกิดดับได้


รายการแนะนำ