ทิฏฐัง โสตัง มุตตัง วิญญาตัง

ทิฏฐัง โสตัง มุตตัง วิญญาตัง